Meldingen App

Beheer van gebouw en veiligheid optimaliseren door storingen, verzoeken en afwijkingen eenvoudig te melden, op te volgen en te analyseren. Een foto, een tekstveld en klaar!

Waarom een Meldingen App?

Ten eerste omdat het bijzonder makkelijk is. Het beheer van gebouwen en veiligheid kan nog zo goed zijn ingericht, er komen altijd afwijkingen en storingen voor. De App helpt met het verlagen van de drempel om deze te melden. Door periodieke analyses weet u exact welke processen kunnen worden verbeterd en zo bijvoorbeeld een impuls kunnen geven aan de veiligheid of verlaging van de kosten.

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

Een melding maken kan door het invullen van een tekstveld, het maken van een foto en het selecteren van een locatie. De ontvanger van de melding classificeert (eventueel met aanvullende informatie van de melder) de melding volgens een vaste structuur, zodat opvolging en analyse eenvoudig uitvoerbaar is. Verandert een melding van status, dan ontvangt de melder een bericht. De structuur van de Meldingen App is geheel zelf in te richten.

 • meldingen van onveilige situaties.
 • storingen aan installaties.
 • kwaliteitscontrole.
 • facilitaire verzoeken.
 • suggesties of aanbevelingen om processen te optimaliseren.
Meldingen App
 
 • ANSUL
 • ANSUL
 •  Overgemeenten
 • Logo
 • Burger King
 • Vitens
 • Renewi
 • Robert
 • Royal
 • ANSUL
Dashboard App

Wat is het aanbod?

Het aanbod bestaat uit een softwareplatform en een Meldingen App.
 
De inrichting vindt plaats in het softwareplatform (binnen een halve dag). Hier worden alle betrokken medewerkers, leveranciers en locaties ge-upload.
Ook de meldingenstructuur wordt binnen het platform. Dit geheel in lijn met uw structuren, wensen en ambities.
 
Ook de opvolging van de meldingen kan worden geborgd in een dashboard dat onderdeel uitmaakt van de applicatie. Vanuit een melding wordt een beheerstaak (job genoemd) aangemaakt door deze te koppelen aan personen, een uitvoerdatum en een locatie. De job als gevolg van een melding kan worden afgerond met documenten of een resultaatveld.
 
Diverse rapportagemogelijkheden geven u inzicht in de melding en de (eventuele) opvolging daarvan door de job.
 

Wie kan er werken met de App?

Dat is een goede vraag en volledig afhankelijk van het proces waar de Meldingen App voor in wordt gezet.

Zo kunnen medewerkers technische storingen of facilitaire verzoeken via de App indienen. Uw leveranciers, belangrijke partners die uw locaties vaak goed kennen, kunnen meldingen doen van onveilige situaties zoals het ontbreken van brandwerendheid bij doorvoeringen. Uw BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie kan tijdens veiligheidsrondes meldingen maken van veiligheidssituaties die verbeterd dienen te worden en in samenwerking met de preventiemedewerker onderdeel uitmaken van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Kortom, de mogelijkheden zijn zeer divers.

Laat u ook jobs (terugkerende beheerstaken) afronden door leveranciers of medewerkers (bijvoorbeeld beheerder brandmeldinstallatie) middels de App, dan levert dit ook een belangrijke bijdrage aan de efficiëntie.