VeiligheidsManagementSysteem

Al uw veiligheidsverantwoordelijkheden in één digitaal dashboard. Per veiligheidsonderwerp (per locatie) inzicht in de status van terugkerende veiligheidsbeheerstaken, veiligheidsmeldingen (App) en veiligheidsdocumenten.

Waarom veiligheidsmanagementsoftware?

Vaak is het onderhoud aan gebouwen en installaties geregeld en heeft u een systeem voor bijvoorbeeld facilitaire meldingen. Veiligheid is gedeeltelijk in deze processen verweven, vaak gefragmenteerd ingevuld en daardoor beperkt inzichtelijk. Een VMS (VeiligheidsManagementSysteem) geeft in één dashboard inzicht in alle veiligheidsverantwoordelijkheden, zodat u de veiligheid van mensen écht kunt waarborgen.

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

Alle terugkerende veiligheidsbeheerstaken worden per discipline en betrokkene ingepland en gemonitord in één centraal dashboard. De App maakt het laagdrempelig om beheerstaken in te zien en af te ronden. Veiligheidsafwijkingen kunnen eenvoudig worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd. Alle gekoppelde veiligheidsdocumenten vindt u terug in het documentencentrum en zijn overdraagbaar aan auditerende instanties of bevoegd gezag.  

 

Staat uw veiligheidsonderwerp er niet bij? Geen probleem, in een handomdraai maken wij deze voor u aan!

 • ANSUL
 • ANSUL
 •  Overgemeenten
 • Logo
 • Burger King
 • Vitens
 • Renewi
 • Robert
 • Royal
 • ANSUL

In control over brandveiligheid?

Wat is het aanbod?

Primair de software om u te ondersteunen in het beheer van al uw veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard:

 

 • Beheerstaken (alle afgesproken en geplande veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard)
 • Meldingen (veiligheidsafwijkingen of -aanbevelingen)
 • Documentenbeheer (eenvoudig terugvinden van veiligheidsdocumenten)

 

Vanzelfsprekend helpen wij u met de inrichting van de software. Ook hier geldt dat de werkwijze doelgericht en pragmatisch is, waardoor de inrichting- en beheerskosten overzichtelijk zijn.

Behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een veiligheidsvraagstuk? Wij helpen u graag door u te koppelen aan ons uitgebreide netwerk van veiligheidspartners.

Hoe werkt de implementatie?

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

 

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start.

 

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software dragen bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk.

Inhoudelijk ondersteuning.

In sommige situaties heeft u behoefte aan inhoudelijke ondersteuning binnen de onderwerpen gebouw en veiligheid. In die situatie zetten wij met plezier ons netwerk vrijblijvend in.