Samen grip op QSHE

Help je klant en verenig QSHE met de PDCA cyclus. Werk digitaal en minimaal 25% efficiënter.

De ambitie

...... een applicatie die voor jou en jouw klant een duurzame invulling geeft aan QSHE. De volledige PDCA cyclus komt hierin terug, waarbij je vanuit één applicatie samenwerkt met jouw klant. Als deskundige binnen jouw vakgebied beschik je over eigen digitale templates die minimaal 25% tijdsbesparing opleveren en in combinatie met analysetooling de basis vormt voor jouw advies. 

Borging het toverwoord!

Het ontbreken van een verbinding tussen het primaire proces en QSHE zorgt te vaak voor het niet behalen van de doelen. Borging van QSHE is de beoogde oplossing, waarbij de PDCA cyclus onderdeel uitmaakt van het proces.

  • Plan: registreer digitaal en samen met jouw klant bevindingen. Analyseer deze periodiek en blijf betrokken.  
  • Do: de actiepunten zijn gekoppeld aan de klant. Online en on-demand geef je advies over de voortgang. 
  • Check: één dashboard en signalering per mail geeft inzicht in het tijdig uitvoeren van actiepunten. 
  • Act: stel samen met je klant de plannen bij op basis van geregistreerde bevindingen en data.

 

De QSHE professional bij de klant is primair verantwoordelijk. Samenwerking binnen de gehele PDCA cyclus levert ook jou voordelen op.

 
 
 
 
            

Wat zijn de beoogde voordelen?

Als eerste een duurzame invulling van veiligheid, gezondheid en kwaliteit bij jouw klant. Dé belangrijkste frustratie, het verzanden van QSHE ambities en doelen, wordt voor een belangrijk deel ondervangen. Als deskundige word je onderdeel van de gehele PDCA cyclus. 

  • standaard formulieren helpen jou met het terugbrengen van de administratieve druk met minmaal 25%.  
  • je werkt samen met jouw klant binnen dezelfde omgeving en met dezelfde methodes wat bijdraagt aan goed QSHE beheer.
  • je beoordeelt (online) risico's  en ondersteunt de QSHE functionaris bij jouw klant.
  • binding met jouw klant door onderdeel uit te maken van de gehele PDCA cyclus.
  • terugkerende opbrengst door binding met je klant én de inzet van de software. 

 

            

Wat doen we met de data van het onderzoek?

We willen graag snappen of de beoogde oplossing waarde toevoegt voor jou en jouw klant. Dit betekent dat er ook een vervolgonderzoek komt bij eindgebruikers. Wil je op de hoogte worden gehouden van de bevindingen van dit onderzoek, vul dan onderstaand contactformulier in.

 

Houd mij op de hoogte!