Onderhoudssysteem industrie

In één digitaal dashboard in control over alle beheersmaatregelen voor optimale veiligheid en adequaat onderhoud aan gebouw en installatie.

Waarom borging in software?

Veiligheid van mensen en de continuïteit van de productie vraagt om actieve borging en monitoring. De hectiek van alledag zorgt voor dynamiek, maar leidt ook tot uitdagingen in de beheersbaarheid van veiligheid en onderhoud. De digitale onderhoudssoftware van FPSupport ondersteunt u daarmee op een praktische en eenvoudige wijze.

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

Alle terugkerende veiligheidsmaatregelen en onderhoudsbeheerstaken worden per onderwerp ingepland en gemonitord in één centraal dashboard. De App geeft een actueel inzicht in de status van alle beheersmaatregelen en deze worden na afronding automatisch opnieuw ingepland (borging). Veiligheidsafwijkingen kunnen eenvoudig worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd. Alle gekoppelde documenten vindt u terug in het documentencentrum en zijn overdraagbaar aan auditerende instanties of bevoegd gezag.  

 

Mist u een onderwerp of toepassing? Geen probleem, deze is in een handomdraai aan te maken en te activeren!

In control over veiligheid?

Wat is het aanbod?

De software om u te ondersteunen in het beheer van onderhoud en veiligheid:

 

  • Beheerstaken (alle afgesproken en geplande beheersverantwoordelijkheden in één dashboard)
  • Meldingen (veiligheidsafwijkingen of -aanbevelingen)
  • Documentenbeheer (eenvoudig terugvinden van veiligheid- en onderhoudsdocumenten)

 

Vanzelfsprekend helpen wij u graag met de inrichting van de software. Ook hiervoor geldt dat de werkwijze doelgerichtheid en praktisch is, waardoor ook de inrichting- en beheerskosten overzichtelijk zijn en de implementatietijd kort is.

 

MELDINGEN in de App

Alle beheermaatregelen worden op tijd uitgevoerd, u monitort eenvoudig de voortgang in één dashboard en tijdens een audit zijn ook alle documenten eenvoudig terug te vinden. U voelt dat u de controle heeft over veiligheid en onderhoud aan gebouw en installatie.

Is dit voldoende?

In sommige gevallen niet. De aandacht voor veiligheid neemt in de loop van de tijd af, waardoor bijvoorbeeld een veiligheidsprocedure bij een installatie toch niet wordt gevolgd. Een ander voorbeeld is een regelmatig terugkerende storing aan een installatie. Hoe vaak heeft de storing plaatsgevonden en op welk onderdeel was dat ook al weer?  In deze en vele andere situaties is het wenselijk om afwijkingen in veiligheid en storingen laagdrempelig te melden, op te volgen en te analyseren.

Met de App heeft u:

  • continu een goed beeld heeft van de aanwezige risico's en afwijkingen.
  • geeft u invulling aan de wens (en ook verplichting) om regelmatig uw risico's te inventariseren en te toetsen.
  • sturingsinformatie voor het beheer van uw installaties.
  • meetbaar inzicht in de prestaties van leveranciers en medewerkers.

Hoe werkt de implementatie?

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

 

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start.

 

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software draagt bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk.

Inhoudelijk ondersteuning.

In sommige situaties heeft u behoefte aan inhoudelijke ondersteuning binnen de onderwerpen gebouw en veiligheid. In die situatie zetten wij met plezier ons netwerk vrijblijvend in.