In control over brandveiligheid

Het borgen en monitoren van alle (45) brandveiligheidsmaatregelen in één dashboard. Gestandaardiseerde templates met beheerstaken voor uw leveranciers en medewerkers, een digitaal logboek en een Meldingen App ondersteunen u in het realiseren van optimale brandveiligheid.

B.I.O.C.

Deze vier letters dienen als kapstok voor invulling en borging van uw brandveiligheid en staan voor Bouwkundige-, Installatietechnisch-, Organisatorisch- en Cultureel. Er zijn maar liefst 45 brandveiligheidsmaatregelen binnen deze onderdelen, die afhankelijk van de risico's per locatie voor alle betrokkenen kunnen worden geborgd. 

In samenwerking met diverse gerenommeerde en internationale brandveiligheidspartners is er software ontwikkeld die ondersteunt bij:

 • 24/7 inzicht in de actuele status van brandveiligheidsmaatregelen.
 • alle wettelijke documenten in één digitaal logboek.
 • veiligheidsmeldingen in Meldingen App.
 • drie brandveiligheid templates, waaruit u per locatie en gekoppeld aan een risico uw maatregel kunt activeren.
 • eenvoudig zelf uit te breiden met andere type veiligheidsverantwoordelijkheden.

 

PDCA
 
 • Burger King
 • Duyvis
 • Renewi
 • Robert
 • Royal
 • ANSUL

In control over brandveiligheid?

Dashboards op proces- en locatieniveau

Afhankelijk van de brandveiligheidsrisico's binnen uw organisatie activeert u vanuit de standaard templates (die overigens door u zelf eenvoudig uit te breiden zijn) alle relevante brandveiligheidsmaatregelen.
 
Er zijn diverse dashboards met stoplichtfunctie die aangeven waar een brandveiligheidsmaatregel van toepassing is. Zo is er een dashboard op onderwerpniveau (B.I.O.C.), maar ook op locatieniveau. Verloopt een brandveiligheidsmaatregel, dan is dit zichtbaar in het dashboard en ontvangt u eveneens een notificatie per mail.

 

Dashboard Locatie

MELDINGEN EN BRANDVEILIGHEID

De brandveiligheidsmaatregelen worden allemaal netjes uitgevoerd, u kunt eenvoudig de bijbehorende documenten terugvinden voor bijvoorbeeld handhaving of een interne audit. U voelt dat u "in control" bent over de uitvoering van de verschillende brandveiligheidsmaatregelen.

Is dit voldoende?

In sommige gevallen niet. De aandacht voor brandveiligheid neemt in de loop van de tijd af, waardoor bijvoorbeeld een vluchtweg per ongeluk wordt geblokkeerd. Een leverancier die onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een technisch installatie constateert een potentieel brandveiligheidsrisico. In deze en vele andere situaties kan het wenselijk zijn dat brandveiligheidsrisico´s eenvoudig kunnen worden gemeld.

De Meldingen App met brandveiligheid templates maakt het uitvoeren van (brand)veiligheidsmeldingen eenvoudig waarmee u:

 • continu een goed beeld heeft van de aanwezige risico's.
 • invulling geeft aan de verplichting om regelmatig uw risico's te inventariseren en te toetsen.
 • belangrijke partners zoals leveranciers een bijdrage kunnen leveren aan de brandveiligheid.
 • de meldingen als input kunnen dienen voor analyse, overleg, training en RI&E's (Risico Inventarisaties & Evaluaties).
 
 
 
Melding aanmaken

OOK IN CONTROL WILLEN ZIJN OVER BRANDVEILIGHEID?

Vul in het contactformulier uw gegevens in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op. U kunt ons op ook werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via 0320-320052.