Energie & klimaat

Beheersing van energie en binnenklimaat bespaart kosten, zorgt voor een hogere productiviteit, een prettige werkomgeving en een duurzame planeet. Bereken uw voordeel, start met monitoring en realiseer binnen 30 dagen het eerste rendement.

Wat levert energiemanagement op?

Minder CO2 uitstoot en besparing van kosten. Een kort antwoord met een duidelijk maatschappelijk- en bedrijfsmatig belang. Het activiteitenbesluit energiebesparing omschrijft (als onderdeel van het energie-efficiëntieplan) dat iedere investering met een terugverdientijd van vijf jaar of minder verplicht dient te worden uitgevoerd. Met onze energiemonitoring en –managementoplossing voldoet u in veel gevallen hieraan.

Mijn energieleverancier biedt al monitoring aan!

Klopt, sommige energieleveranciers en meetbedrijven bieden al monitoringstools aan. Monitoring van energie op deze wijze vraagt van u een continue inspanning, terwijl de signaleringsmogelijkheden binnen onze applicatie u ontzorgt en een dieper inzicht geeft in de achtergronden en het besparingspotentieel aanzienlijk vergroot.

STAP VOOR STAP

Onze aanpak is stapsgewijs en biedt u binnen 30 dagen zonder veel moeite inzicht in de te behalen besparingen.

 1. Eerste vergelijk: uw energieverbruik wordt met behulp van een gevalideerde tool vergeleken met het gemiddelde verbruik van gelijkwaardige gebouwen en gebruiksfuncties.
 2. Monitoring als basis: wij monitoren uw energieverbruik gedurende een aantal maanden, zodat de eerste besparingen worden gerealiseerd en verkregen inzicht u helpt in het bepalen van de te nemen stappen.
 3. Ambitieniveau: op basis van de verkregen data uit de monitoring bepaalt u de besparingsdoelen en daaraan gekoppelde maatregelen. 

 

 

Wilt u een vrijblijvende afspraak maken, klik dan op de link en wij nemen contact met u op.

WAAROM DEZE OPLOSSING PAST?

De belangrijkste voordelen voor onze oplossingen op een rij:

 • U bent aantoonbaar "In Control" over uw energiekosten en het klimaat binnen uw gebouwen
 • Alle verkrijgbare slimme meters en sensoren zijn te ontsluiten in ons portal
 • Monitor bijvoorbeeld ook uw legionellabeheersmaatregelen, periodiek onderhoud en storingsmeldingen
 • Alles in één dashboard en zelf in te richten en aan te passen.

Monitoring

 • Overgemeenten
 • Logo
 • Burger King
 • Vitens
 • Renewi
 • Robert
 • Royal
 • ANSUL