Gebouwbeheer voor PO en VO

Beheers op een eenvoudige wijze uw gebouwgebonden en facilitaire processen. Bespaar kosten met de monitoring van energie en verbeter de leerprestaties door een beter klimaat!

Alle ondersteunende processen in één dashboard

  • Eenvoudig en door iedereen te gebruiken
  • Bespaar op een eenvoudige wijze op energiekosten
  • Monitoring van technische- en  facilitaire processen op eenvoudige en pragmatische wijze

Procesbeheer in het onderwijs

Ondervindt u hinder van beperkt overzicht over (secundaire) processen zoals het onderhoud aan uw gebouwen, contractbeheer, veiligheidsbeheer of het monitoren van activiteiten ten aanzien van certificeringen? Wilt u tegelijkertijd voorkomen dat de inrichting van een applicatie een half jaar de tijd kost, waarvan de kosten de pan uit rijzen en door de complexiteit het doel voorbij streeft?

Twee keer "Ja" geantwoord, overweeg dan de functioneel FMIS applicatie van FPSupport. Wij gaan zeker niet over één nacht ijs, ondersteunen u bij de inrichting en het maken van verschillende keuzes, maar bieden u bovenal de meest praktische en werkbare vorm van procesborging.

  • Burger King
  • Vitens
  • Renewi
  • Robert
  • Royal
  • ANSUL

Vragen over de applicatie?

In een gesprek van anderhalf uur vertalen wij uw behoefte door naar concrete doelstellingen en een werkbare structuur.
Stel uw vraag via het contactformulier en wij nemen binnen 48 uur contact met u op. U kunt ook een afspraak maken met onze adviseur via 0320-320052.