Grip op techniek

Software voor grip op gebouwen, installaties, machines en bedrijfsmiddelen.

Monitoring inspectie en onderhoud

Gedegen beheer van technische middelen en installaties beperkt de kans op storingen, onveilige situaties en kwaliteitsproblemen. Ook steeds vaker dien je voor certificeringen aan te kunnen tonen hoe het beheer is ingericht en op welke wijze verbetervoorstellen tot stand komen. Onze software helpt door terugkerende inspecties en onderhoud te borgen en afwijkingen eenvoudig te kunnen registreren, te analyseren en op te volgen.

                

Hoe werkt het in de praktijk?

Eenvoudig. Alles is erop gericht om het beheer van de processen binnen de software met een minimale inspanning mogelijk te maken:

  • terugkerende taken aan technische installaties kunnen worden afgemeld in een app.
  • ook storingen worden gemeld in de app, waarbij de status van een storing op ieder moment inzichtelijk is.
  • nooit meer zoeken naar instructies, handleidinggen of specificaties. Deze zijn gekoppeld aan de taak.

 

SSBU           ANSUL         Vitens                Royal                

Toepassing per branche

Onze software wordt binnen veel verschillende branches gebruikt. Een aantal branches valt daarin specifiek op (zie onderstaande line-up), maar we zien ook dat iedere organisatie met een ambitie om bijvoorbeeld veilig te werken al gebruik kan maken van onze oplossing. Zeker omdat het modulair van opzet is (koop een module of maak deze zelf aan) en je het zo smal of breed in kan zetten als je zelf wenst.

                                

Inrichting en beheer software

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.

Contact of plan een online kennismaking in