FMIS Klantcases

Het delen van ervaringen brengt je verder. Inspiratie opdoen? Lees de onderstaande klantcases.

Slimme infrastructuur en energiebesparing

Maximale benutting van de mogelijkheden om het energieverbruik en de hoogte van de energienota te verlagen. Dat wil toch iedereen?

Energiemonitoring van het totale verbruik ligt voor de hand. De FPSUPPORT infrastructuur gaat echter veel verder, waardoor eenvoudig piekbelasting kan worden tegengegaan door ‘piek-besparings-technologie’. Daarnaast wordt inzicht in energieverbruik verkregen per installatie of zelfs per apparaat. Hierdoor wordt besparen op energie pas echt aantrekkelijk. Niet alleen besparen op kWh door monitoring en slimme aansturing maar ook op aansluitwaarden en piekbelastingen.

Digitale spaghetti

Op de (industriële) werkvloer neemt het aantal smart-apparaten die je met apps kunt beheren toe. Maar met al die toepassingen die via verschillende platforms en netwerken lopen, wordt het beheer niet eenvoudiger. FPSUPPORT ontwart die digitale spaghetti. En meer dan dat. De FPSUPPORT infrastructuur zorgt ervoor dat alle slimme apparaten en installaties met elkaar kunnen ‘praten’. Ongeacht welk type apparaat en fabrikant.

Situatieschets

Voor een agrarisch bedrijf met een aanzienlijke gekoelde opslagcapaciteit was het energievraagstuk  al enige tijd een hoofdpijndossier. Zij schakelde de expertise van FPSUPPORT en een relevante partner in.

Oplossing

De aandacht ging uiteraard in eerste instantie uit naar de koelcellen. Dit zijn de grootverbruikers binnen dit bedrijf. Door ontsluiting van de hoofdmeter en verschillende groepen werd realtime het totale en individuele verbruik van energie vastgesteld. De stuurcomputer van de koelcellen werd gekoppeld aan het FPSUPPORT IoT-platform. Hierdoor kon de sturing van de koelcel worden geoptimaliseerd. Dit houdt in dat de actuele kWh prijs onderdeel is geworden van het stuurmechanisme van de koelcel. Rekening houdend met diverse andere kwaliteitsfactoren wordt slechts gekoeld wanneer de kWh prijs laag is en gaat de koelcel bij een hoog kWh tarief gewoon uit. Ook wordt hier rekening gehouden met de opwekking van zonnepanelen die deze agrariër gebruikt.

De Ultieme optimalisatie

Het is de verdienste van het FPSUPPORT platform dat  afnemers per kwartier haar energie kunnen inkopen. Dit komt omdat FPSUPPORT naast allerhande technische koppelingen ook is gekoppeld aan actuele inkoopprijzen van energieleveranciers(APX).   Wanneer de bedrijfsomgeving voorzien is van de FPSUPPORT-infrastructuur, is uitbreiding met toekomstige smart-devices geen enkel probleem. Dit zorgt er voor een toekomstbestendige oplossing waar ieder gewenst moment aanvullende smart-devices kunnen worden gekoppeld.

Investeringen

Een FPSUPPORT licentie.

Ervaring klant

“Door de slimme integratie met het FPSUPPORT platform besparen we nu tenminste € 10.000 per jaar.”

Technisch beheer bij handelsonderneming

Een internationale speler op het gebied van handel in bloemen en planten legde de vraag neer hoe zij het technisch onderhoud beter konden monitoren. Het betrof hier onder andere werkzaamheden aan gebouwgebonden installaties, NEN 3140 keuringen, machine onderhoud en legionellabeheersing. Ondanks samenvoeging van verschillende onderhoudswerkzaamheden bij één onderhoudspartij, hebben zij voor verschillende locaties 20 onderhoudspartijen die ook weer op gezette tijden verschillende werkzaamheden uitvoeren. Wie, wanneer welk onderhoud uitvoert was niet voldoende inzichtelijk. Ook documentenstromen als werkbonnen en certificaten waren beperkt te volgen of onvindbaar. Beperkt overzicht in het contractmanagement leidde regelmatig tot het maken van onnodige kosten. Het leveren van bewijslast bij een audit of voor handhaving bleek lastig en zorgde voor onnodige belasting en stress binnen de organisatie.

In deze case was het voor de klant belangrijk dat alle betrokken collega’s met de applicatie zouden gaan werken. Draagvlak was het uitgangspunt. Met een adviseur van FPSupport is de implementatiedag gestart met het in kaart brengen van de te borgen processen. Het wiel werd niet opnieuw uitgevonden, dus de bestaande processtructuur werd omgezet naar een modulestructuur die voor iedereen herkenbaar was en eenvoudig te importeren was binnen de applicatie.


Na de lunchpauze zijn middels exceltemplates de betreffende leveranciers, werknemers en locaties geïmporteerd. Vervolgens is de beheerder van de applicatie bij de klant onder supervisie van de adviseur van FPSupport, stap voor stap de modulestructuur in gaan voeren. Er is voor gekozen om direct ervaring (training on the Job) op te doen in het gebruik van de applicatie.  Na het invoeren van de modulestructuur, zijn de drie belangrijkste beheerstaken geactiveerd en is men succesvol gestart met de monitoring van de beheerstaken.

FACILITAIR BEHEER BIJ EEN FASTFOODKETEN

Bij een internationaal opererende fastfoodketen is de betreffende facilitair manager verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan 25 restaurants en het monitoren van de veiligheidstaken. Het betreft hier onder andere  schoonmaakwerkzaamheden aan bakovens, veiligheidscontroles op procedures en het managen van onderhoudswerkzaamheden aan installaties.

Het aantal locaties maakte de beheersbaarheid voor de facilitair manager lastig. Voorwaarde is dus dat de restaurantmanagers zelf een actieve rol spelen in het uitvoeren en monitoren van de betreffende beheerstaken. De beheerstaken zijn over het algemeen secundair van aard, dus gebruiksgemak van de applicatie moest voorop staan.

In de samenwerking tussen de facilitair manager en de adviseur van FPSupport is het veiligheidshandboek als basis genomen. In een sessie van drie uur is er met een afvaardiging van drie restaurantmanagers een vertaling van het handboek gemaakt naar een modulestructuur die eenvoudig inpasbaar was binnen de applicatie.

Slimme infrastructuur voor gebouwen

Energiemonitoring en -besparing in combinatie met transparante doorbelasting naar de huurders is een bekend vraagstuk binnen de zogenaamde multi-user kantoorgebouwen.

De mogelijkheden zijn er, waarom dan niet toepassen?  

Van digitale wirwar naar structuur

Op de werkvloer en in de industrie neemt het aantal smart-apparaten die je met apps kunt beheren toe. Maar met al die toepassingen die via verschillende platforms en netwerken lopen, wordt het beheer niet eenvoudiger. FPSUPPORT ontwart die digitale wirwar. En meer dan dat. De FPSupport infrastructuur zorgt ervoor dat alle slimme apparaten en installaties met elkaar kunnen ‘praten’. Ongeacht welk type apparaat en fabrikant.

Situatieschets

Het INIT-gebouw in Amsterdam heeft een bruto vloeroppervlak van 35.000 vierkante meter en parkeerruimte voor 173 auto's. Het is een multifunctioneel en flexibel opgezet gebouw met verschillende gebruikers. In dit multi-user kantoorgebouw bevinden zich 29 huurders. Het verbruik bestaat uit gas, elektriciteit, water en warmte. Een deel van de gehuurde ruimten is bereikbaar via roltrappen, liften en openbare ruimten.   Vanuit de gebouweigenaar kwam in dit geval bij FPSUPPORT de vraag om energiemonitoring, energiebesparing en beheer. Men wilde een duidelijk inzicht in het electra verbruik. Daarnaast moest het energieverbruik per individuele huurder meetbaar zijn. De algemene energiekosten voor roltrappen, verwarming en verlichting van het atrium moesten op een juiste en transparante wijze over de relevante huurders kunnen worden verdeeld.  

Oplossing

FPSUPPORT installeerde monitoringapparatuur op locatie. De bestaande bedrade infrastructuur werd eenvoudig voorzien van diverse slimme meetapparatuur. Zowel de algemene ruimten als de individueel gehuurde ruimtes konden op die manier worden gemonitord. De autorisaties binnen het FPSUPPORT-dashboard zijn voor zowel voor gebouweigenaar en -beheerder als voor de huurders separaat ingesteld. Op deze manier werken beide partijen al jaren samen aan een zo optimaal mogelijk energieverbruik en transparantie naar de huurders toe. Wanneer de bedrijfsomgeving voorzien is van een FPSUPPORT-infrastructuur, is uitbreiding met toekomstige smart-devices geen enkel probleem. Dit zorgt er voor, dat na implementatie, de bedrijfsomgeving klaar is voor de toekomst en op ieder moment met aanvullende smart-devices en installaties kan worden uitgebreid.

Investeringen

Met de implementatie van 18 gateways is de FPSUPPORT infrastructuur gerealiseerd. Aanvullend zijn 126 meters geïnstalleerd, welke door draadloze communicatie met de FPSUPPORT-infrastructuur de benodigde data genereren.  Een abonnementsfee, maakt de clouddiensten en smartphone app beschikbaar.

Een toegankelijk en gebruiksvriendelijk dashboard

Een IoT dashboard van FPSUPPORT geeft overzichtelijk inzicht in alle informatie welke door sensoren en actoren worden gegenereerd. Het dashboard legt relaties die niet eerder gelegd konden worden en is een instrument om installaties, apparaten, sensoren en actoren in te regelen en te bedienen.    

Ervaring klant

"Ik kon het bijna niet geloven toen ik het verhaal van en over FPSUPPORT hoorde. In 'no time' hadden we een exact beeld van het energieverbruik gekoppeld aan onze huurders. Ieder alternatief had ons minimaal 200.000 euro meer gekost!"    

Veiligheidsbeheer bij een afvalinzamelingsbedrijf

Een regio van een landelijk opererende afvalinzamelaar beheert in een eigen ontwikkeld systeem haar veiligheidsbeheerstaken. De beheerstaken zijn primair gericht op het beheersen van de veiligheid, maar zijn gecombineerd met technisch onderhoud aan installaties en machines die een bijdrage leveren aan veiligheid. Voorbeelden zijn NEN 3140 keuringen, machine onderhoud, legionellabeheersing, onderhoud brandveiligheidsinstallaties en inspectie van veiligheidsmiddelen.

Binnen de regio zijn er vijf locaties. Naast de veiligheidsfunctionaris zijn er vijf locatieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering van veiligheidsinspecties. De uitdrukkelijk wens van deze onderneming is dat de locatieverantwoordelijke naast de veiligheidsfunctionaris hun rol nemen in de uitvoering en monitoring van de veiligheidsbeheerstaak. Ook beheer van alle documenten van verschillende leveranciers in één applicatie is een belangrijke voorwaarde in het gebruik van een applicatie.

In samenwerking met de veiligheidsfunctionaris en een locatieverantwoordelijke is er aan de hand van de huidige structuur een modulestructuur ontwikkeld die inpasbaar is binnen de processen van de organisatie. Vanwege het operationele karakter van de organisatie is er gekozen voor een platte en eenduidige structuur, met terminologie die voor alle betrokken duidelijk en herkenbaar is. Zo is er voor gekozen om alleen locaties en modules te tonen, die voor de betreffende functionaris relevant zijn. Dit zorgt voor meer overzicht en een eenvoudigere inrichting.

Er is door de opdrachtgever een keuze gemaakt om middels een proefperiode op één locatie de werking van de applicatie te testen. Na drie maanden heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is men overgegaan tot de uitrol op de andere locaties.

  • Burger King
  • Vitens
  • Renewi
  • Robert
  • Royal
  • ANSUL

VRAGEN OVER ONZE OPLOSSINGEN?

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op. U kunt ons op ook werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via 0320-320052.