Borg de PDCA cyclus

"Het geeft continuïteit aan onze KAM processen. De status van gedelegeerde beheersmaatregelen overzichtelijk in één dashboard. Eindelijk, ik kom weer toe aan het verbeteren van KAM processen".

Waar gaat het mis?

 

De PDCA-cyclus is voor veel KAM/HSE professionals een oude bekende. Elke fase van de cyclus vraagt om een specifieke aanpak. Toch zie je te vaak dat de cyclus tijdelijk wordt doorbroken of zelfs in zijn geheel stopt.

Jammer, want de opzet van de PDCA is juist dat processen worden verbeterd, laat staan dat het niet uitvoeren en analyseren van beheersmaatregelen kan leiden tot een toename van risico's.

Maken we de vertaalslag naar de praktijk dan zien we vaak het volgende gebeuren:    

In de Plan fase wordt er veel tijd, energie, geld (denk ook aan inhuur van externe) en moeite gestoken in het bedenken en opzetten van plannen. Vergaderingen, interviews, rondgangen of documentstudies; er wordt veel tijd besteed aan de plan fase. Het resultaat mag er dan vaak ook zijn. Uitvoerige handboeken met procedures en beheersmaatregelen en na een presentatie aan belanghebbende de toezegging dat er wat mee wordt gedaan!

Maar dan?! 

 

pdca-cyclus-kam-hse

 

 

Er wordt niet gedaan wat is afgesproken! 

 

Vaak niet uit onverschilligheid of een gebrek aan betrokkenheid, maar ja: "die ene order die we snel moesten leveren maakte dat ik even geen invulling kon geven aan mijn KAM verantwoordelijkheden".

Een andere regelmatige voorkomende reactie: "zou ik dat doen?" of "waar kan ik ook al weer de informatie vinden". Een hoop tijd, geld en moeite leiden ondanks allerlei legitieme redenen niet tot het beoogde resultaat. Nog erger, als KAM/HSE profesional word je de persoonlijke takenmanager van iedereen die zijn KAM/HSE verantwoordelijkheid niet kan (of som) wil nemen.

Zonde in onze ogen, zeker omdat dit goed te voorkomen is.

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport