Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) voor MKB

Praktisch en stapsgewijs van de VCA naar de Safety Culture Ladder (SCL)

SCL Quickstart Download het SCL stappenplan Contact of plan een demo met proefperiode in

Waarom de Safety Culture Ladder (SCL)?

 

Helaas vinden er in de bouw nog te vaak ernstige ongevallen plaats. Verbetering van gedrag van medewerkers, onderaannemers en andere betrokkenen draagt in hoge mate bij aan het terugdringen van ongevallen.
 
In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is opgenomen dat veiligheidsbewustzijn als verplicht onderdeel wordt opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Opdrachtgevers stellen de Safety Culture Ladder (SCL) vanaf 1 januari 2022 verplicht om de veiligheidscultuur van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. 
 
Een hoog veiligheidsbewustzijn is in ieders belang. Steeds vaker verbinden opdrachtgevers een gunningsvoordeel aan het bereiken van een trede. 
Veiligheidsladder-veiligheidscultuur

 

Wanneer de Safety Culture Ladder (SCL)?

"Veiligheidsbewustzijn is iets wat er altijd zou moeten zijn."

Als ondernemer ben je echter niet in alle situaties gebonden aan de Veiligheidsladder. Twijfel je of je toch moet voldoen, vul dan het contactformulier in en we nemen contact met je op om jouw situatie door te spreken.
 
Klik hier voor de SCL Quickstart pijzenlijst

 

 

Hoe is de SCL opgebouwd?

 

Als eerste de treden. Er zijn er vijf gedefinieerd die de ontwikkelingsfase van de veiligheidscultuur weergeven.

 

De eisen en criteria zijn gekoppeld aan een zestal bedrijfsaspecten. Het gaat dan over leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie, audits en statistieken.
SCL-veiligheidsladder-trede3-trede2

In stappen naar de Safety Culture Ladder - Veiligheidsladder

 

Een lastige keuze want het implementeren van de Safety Culture Ladder vereist de nodige tijd en moeite. Daarnaast draait het bedrijf ook gewoon door! Dit snappen we zeer goed en voor beide situaties hebben we een oplossing. 
 

Begin met het zetten van de eerste  stappen.

Stap 1: we helpen je als eerste met het inventariseren van de bestaande VCA (en aanpalende) maatregelen die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid.
Stap 2: de maatregelen die gaan over veiligheidsbewustzijn (relevant voor de SCL) worden gefilterd en opgenomen in een structuur.
Stap 3: zowel de V&G- als de veiligheidscultuur maatregelen worden gedigitaliseerd en je start met de monitoren van de voortgang van de huidige situatie.
Van een versnipperde en onoverzichtelijke situatie met een veelvoud aan documenten en Exceltabbladen, heb je de eerste stappen gezet en inzicht en control gecreëerd. Noem het de Veiligheid en Gezondheid V&G nulsituatie.
 
dashboard-beheersmaatregelen-veiligheidsladder

 

één dashboard al je processen

 

Doe een proef-audit of start direct met de SCL; meten is weten.

Vanuit de V&G nulsituatie kun je op meerdere manieren de stap zetten naar de Veiligheidsladder. De eerste manier is een proef-audit/quickcan waarbij er een globale meting plaatsvindt van het veiligheidsbewustzijn. Het voordeel van deze optie is dat we een inschatting kunnen maken van de kosten en doorlooptijd van een SCL certificering. Ook kun je eventuele quickwins in de huidige structuur al opnemen.

De tweede manier is volledig te starten met de SCL. Deze bestaat uit fases waarbij je per fase wordt ondersteund door een adviseur uit jouw regio. Een belangrijk voordeel van

deze benadering is dat je direct start met het proces om een SCL certificaat of -verklaring te behalen. Interviews en een geaccrediteerde meting met een NEN tool geven je inzicht in welke stappen je dient te zetten om te komen tot een SCL certificaat of -verklaring. 


"Borging: geef continuïteit aan je certificering."

Onderdeel van het doorlopen van het SCL proces is de GAP analyse. Hieruit volgen maatregelen die eerst dienen te worden ingevuld voordat je wordt gecertificeerd. Ook hier helpen we je mee door de actiepunten vanuit de GAP analyse te digitaliseren, zodat je de voortgang kunt monitoren en makkelijk de bewijslast kunt leveren om je certificaat of verklaring te kunnen verkrijgen.

 

Ook na de certificering borg je al je V&G beheersmaatregelen (waaronder de SCL maatregelen) vanuit één en hetzelfde dashboard. Het digitale beheer maakt de hercertificering bijzonder eenvoudig en levert in combinatie met tussentijdse coaching van onze adviseurs (optioneel) een belangrijke bijdrage aan het succes

SCL Quickstart

 

SCL-veiligheidsladder-vca-plan-demo

 

 

SCL Quickstart

 

Schaarste alom en dan de SCL. 

In de bouw & infra moet je alle zeilen bijzetten om de projecten tijdig, kwalitatief en veilig af te ronden. Niet eenvoudig in tijden van schaarste van personeel en grondstoffen. 

Ook komt daar toenemende regel- en administratiedruk bij. Hoe belangrijk veiligheid & gezondheid (V&G) ook is, het toevoegen van de SCL zorgt voor extra druk op de al schaarse capaciteit

Klaar voor de SCL! 

Per 1 januari 2022 is de SCL in werking getreden. Concreet betekent dit dat opdrachtgevers eisen kunnen stellen aan een SCL trede. Het behalen van een trede zorgt voor veiligheidsbewustzijn en gunningsvoordeel. 

Wij helpen je met het zetten van de eerste stap met SCL Quickstart. De inspanning en kosten zijn overzichtelijk en bij digitalisering van je processen bespaar je gemiddeld 20% aan arbeidsuren. 

 

VCA-“Doen”- SCL 

Je beschikt al over VCA waarin verschillende veiligheidsbewustzijnscomponenten zijn opgenomen. 

Mooi, waarbij het daadwerkelijk “doen” van acties bijdraagt aan het veiligheidsbewustzijn. 

En daar zit hem de crux. Bij de SCL gaat het niet om het afwerken van checklist (VCA), maar om aantoonbaar ingesleten veiligheidsbewustzijn. 

Iets in laten slijten heeft tijd nodig en gebeurt alleen wanneer je actie onderneemt, “doen” dus. 

 

Samen werken de SCL! 

Advisering, digitalisering en training. Dit op een manier die past bij jouw ambities, capaciteit en budget en samen met je eigen veiligheidskundige.  

We voegen alle SCL componenten Trede 2 of 3 toe aan jouw bestaande VCA structuur. Deze structuur wordt gedigitaliseerd. Beheersmaatregelen (denk aan werkplekinspecties, LRMA’s, TRA’s en interviews) worden voor de betrokkenen aangeboden in een app, waarin ook gelijk incidentmeldingen kunnen worden geplaatst.

Vanuit één dashboard bewaak je de voortgang, waarmee je het “doen” aantoonbaar borgt en laagdrempelig start met het inslijten van gedrag dat leidt tot veiligheidsbewustzijn. 

Maak je de keuze om de SCL te implementeren, dan heb je de eerste aanlooptijd en -kosten al bespaard. Met overtuiging geef je onderbouwd aan welke stappen er zijn gezet en welke meetbare resultaten er zijn gerealiseerd. 

 

Meer nodig.  

Wil je jouw organisatie trainen, ben je toe aan een objectieve meting of proefaudit dan helpen we je daar graag bij. We hebben een landelijk netwerk aan Hoger Veiligheidskundigen met ervaring met een ruime ervaring met de SCL . 

 

 

vca-naar-scl

 

 

Neem contact op!

 

 

 

 

SCL-matrix-product

 

* na één jaar bedraagt het maandbedrag € 35,00 (incl. 5 gebruikers, modulestructuur en per maand opzegbaar).

** het adviesgesprek vindt online plaats.

*** de training bestaat uit een volledige dag met een maximale groepsgrootte van 12 personen. 

Neem contact op!