Borg je VCA activiteiten

Van ééndagsvlieg naar een duurzaam en gedragen invulling van je veiligheidsmanagementsysteem.

Contact of plan een demo met proefperiode in

 

Monitoring

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met de VCA leg je een basis voor de organisatie om iedere dag weer veilig en gezond te kunnen werken.

Om het effect van de VCA te vergroten helpt het om er terugkerend aandacht aan te besteden. Dus niet alleen maar net voor en tijdens de audit (het flitspaal effect) maar continu. Het liefst dan wel op een manier waarbij het primaire proces zo min mogelijk wordt verstoord.

Hiermee helpen we je met een app en een dashboard waarin je de voortgang gezamenlijk monitort.

 

 

 

dashboard-scl-organisatie-werkplek-afwijkingen-audits

App voor incidentmeldingen

 

Hoe klein of groot ook, het melden van incidenten is cruciaal om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren. Het biedt een basis om veiligheidsprocessen te continu (PDCA) te verbeteren en de kans op een bedrijfsongeval te verkleinen. 

 

De app helpt je op de volgende manier:

 

 • eenvoud: een melding wordt voorzien van een foto en een korte omschrijving.

 • classificeer: de KAM verantwoordelijke classificeert de melding en bepaalt het impactniveau.

 • opvolging: er wordt (indien nodig) een opvolgactie ingepland.

 • communicatie: rond een melding af, waarbij automatisch de melder wordt geïnformeerd.

 • analyse: maak trendanalyses van meldingen en opvolgacties en werk aan verbetering van veiligheid en gezondheid. 

 

 

 

 

Contact of plan een online kennismaking in

 

MONITORING VANUIT ÉÉN DASHBOARD?

 

We begrijpen dat de veiligheidsbewustzijn één van de vele processen is waar je als ondernemer mee te maken hebt.

Eenvoudig beheer van processen in één digitaal dashboard is efficiënt en helpt je daarnaast met het aantoonbaar voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 
 • Kwaliteit - registreer in een app alle kwaliteitsafwijkingen en zorg voor adequate opvolging.

 • Keuringen - borg keuringen aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, installaties en machines.

 • RI&E - leg bevindingen van de RI&E vast en borg de actiepunten binnen dezelfde omgeving.

 • VCA - aantoonbaar alle VCA-beheersmaatregelen in één module.

 • SCL - in één dashboard overzicht van de maatregelen met betrekking op het veiligheidsbewustzijn.

 • Incidentmeldingen - meld eenvoudig in de app (ook onderaannemers) risico's, bijna-ongevallen en ongevallen.     

 

 

Waar staat VCA voor?

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA-certificaat legt je bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te kunnen werken.

Er zijn meerdere type VCA-certificaten. De meest voorkomende zijn VCA* en VCA**

Het doel van VCA* is om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker in kaart te brengen én te beheersen. VCA** richt zich ook op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Dit gaat dus verder dan alleen veiligheid op de werkvloer.

De voordelen van VCA

Met de VCA laat je zien dat het bedrijf zorgt voor het personeel. Er is een werkplek waar veilig en gezond gewerkt kan worden. Daarnaast zorgt het voor een onderscheidend vermogen en laat je zien aan je aannemers dat je risico's verkleint. Dit zorgt niet alleen voor een gunningsvoordeel, maar je trekt ook talent aan met veilig werken.

 

 

 

 

 

 

bouw en infra veiligheid

 

 

Eisen voor VCA certificering

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer: Wat betekent VCA-certificering voor mijn mensen en mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? Hieronder worden een aantal belangrijke eisen toegelicht:

 • Het vaststellen van de processen die te maken hebben met veiligheid, milieu en gezondheid;
 • Goede interne communicatie over veilig en gezond werken. Hiermee verhoog je het VGM-bewustzijn
 • Goede inventarisatie van actuele risico's en wensen van je personeel; Door een TRA (taak risicoanalyse), een LMRA (last minute risk assessment) en voorlichtingen word de kans op risico's verkleind. Met toolbox-meetings en VGM-meetings zorg je voor een VGM-beleid waarin de wensen en inzichten van het personeel worden meegenomen.
 • VGM wordt gefaciliteerd binnen de gehele keten, zo wordt er aantoonbaar veilig en gezond gewerkt binnen de keten. 

Verder komen eisen zoals het opstellen van veiligheidsdoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Contact of plan een online kennismaking in

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport