Grip op gebouw en veiligheid!

Voor de monitoring van planmatig-, periodiek- en correctief onderhoud in één dashboard.

Waarom een applicatie?

Een goede vraag waarop we in samenwerking met diverse gemeenten een antwoord hebben gevonden. Het antwoord hangt direct samen met de doelen om veiligheid van mensen en kwalitatief gebouwbeheer (aantoonbaar) te borgen. De fysieke afstand tot de locaties maakt het lastig om bij te houden of en wanneer planmatig- en periodiek onderhoud heeft plaatsgevonden. Dit kan leiden tot onveilige situaties, achterstallig onderhoud of problemen met gereserveerde budgetten. Ook de demarcatie van verantwoordelijkheden naar beheerders is vaak grijs, wat kan leiden tot miscommunicatie over taken en verantwoordelijkheden. 

Samenwerken is daarbij het sleutelwoord en de ontwikkelde applicatie een makkelijk middel. Als gebouwenbeheerder voert u de regie in één dashboard, waarbij in de app resultaten en documenten van uitgevoerde beheerstaken door uw beheerders, leveranciers en collega's worden verwerkt. Het mooie is dat u alle betrokken partijen een tool aanbiedt om gezamenlijk technisch onderhoud en veiligheid binnen uw gebouwen optimaal in te vullen. Eenvoud staat voorop, zodat de inspanning in het beheer tot een minimum beperkt is.

makkelijk en aantoonbaar in control! we helpen graag.

ANSUL          ANSUL          Overgemeenten       Duyvis
 • één dashboard voor alle gebouw- en veiligheidsprocessen
 • digitaal logboek op locatieniveau, inclusief tekeningen, bestekken en programma van eisen
 • samenwerken (op een veilige rechtengestuurde manier) met beheerders, leveranciers en collega's in één omgeving
 • storingsmeldingen rechtstreeks doorzetten naar een leverancier waarbij de voortgang kan worden gemonitord
 • takenlijst met alle uit te voeren reparaties voor uw technische collega's. Afmelden kan binnen de app
 • managementinformatie over storingen en afwijkingen om veiligheid en onderhoud te optimaliseren
 • aantoonbaar voldoen aan uw verantwoordelijkheden. Demarcatieoverzicht voor uw beheerders
 • templates en structuren voor brandveiligheid en legionella die zijn gekoppeld aan wet- en regelgeving
 • planmatig- , periodiek én correctief onderhoud monitoren vanuit één dashboard

 

Ik zou graag meer willen weten!

 

Vier basisfunctionaliteiten

 

De basisfunctionaliteiten van de App bestaan uit:

 • borging van terugkerende beheerstaken. Signalering bij het niet uitvoeren van een beheerstaak.
 • melden, opvolgen en analyseren van afwijkingen, storingen en verzoeken. 
 • documentbeheer vanuit één centrale database.
 • rapportages met informatie over tijdigheid, afwijkingen en kansen tot optimalisatie.

 

Ook zijn wij standaard gekoppeld aan veel gangbare applicaties zodat het beheer vanuit één dashboard, maar wel n samenwerking met meerdere partijen, mogelijk blijft. Een voorbeeld is de applicatie van onze partner legionelladossier.

 

meer informatie over het gebruik van de meldingen App!