Assetbeheer & veiligheid binnen de industrie

In één digitaal dashboard in control over alle beheersmaatregelen voor optimale veiligheid en adequaat onderhoud aan gebouw en installatie.

Contact of plan een online demo in.

Waarom borging in software?

 

Veiligheid van mensen en de continuïteit van de productie vraagt om actieve borging en monitoring. De hectiek van alledag zorgt voor dynamiek, maar leidt ook tot uitdagingen in de beheersbaarheid van veiligheid en onderhoud.

De digitale onderhoudssoftware van FPSupport ondersteunt je daarmee op een praktische en eenvoudige wijze.

 

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

 

Alle terugkerende veiligheidsmaatregelen en onderhoudsbeheerstaken worden per onderwerp ingepland en gemonitord in één centraal dashboard.

De app geeft een actueel inzicht in de status van alle beheersmaatregelen en deze worden na afronding automatisch opnieuw ingepland (borging). 

Veiligheidsafwijkingen kunnen eenvoudig worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd. Alle gekoppelde documenten vind je terug in het documentencentrum en zijn overdraagbaar aan auditerende instanties of bevoegd gezag.  

 
Certificeringen voor kwaliteit en veiligheid
 
  • Brandveiligheid
  • Legionella
  • Onderhoud aan installaties en bedrijfsmiddelen
  • NEN 3140 keuringen (elektrische installaties)
  • RI&E's (Risico Inventarisaties en Evaluaties)
  • Inspectie en registratie van productkwaliteit

 

Mist u een onderwerp of toepassing? Geen probleem, deze is in een handomdraai aan te maken en zichtbaar in een overzichtelijk dashboard!
 
Doe hier een aanvraag voor een proefaccount met jouw processen!

 

 

 

 

mobiel-fps-applicatie

 

 

Meldingen in de app

 

Alle beheermaatregelen worden op tijd uitgevoerd, je monitort eenvoudig de voortgang in één dashboard en tijdens een audit zijn ook alle documenten eenvoudig terug te vinden.

Je voelt dat je de controle hebt over veiligheid & kwaliteit en het onderhoud aan gebouw&installatie.

 

Maar is dit voldoende?

 

In sommige gevallen niet. De aandacht voor veiligheid neemt in de loop van de tijd af, waardoor bijvoorbeeld een veiligheidsprocedure bij een installatie toch niet wordt gevolgd. Een ander voorbeeld is een regelmatig terugkerende storing aan een installatie. Hoe vaak heeft de storing plaatsgevonden en op welk onderdeel was dat ook al weer? 

In deze en vele andere situaties is het wenselijk om afwijkingen in veiligheid en storingen laagdrempelig te melden, op te volgen en te analyseren.

 
  • op ieder moment een goed beeld van de storingen, risico's en afwijkingen.
  • geeft invulling aan de wens (en verplichting) om regelmatig risico's te inventariseren  en aan pakken.
  • actuele sturingsinformatie van alle verschillende assets.
  • inzicht in de prestaties van leveranciers en medewerkers.

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

Inrichting en beheer van de software

 

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken.

Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de assets beter en efficiënter te beheren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules.

Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.

 

Benieuwd? Vul hieronder het contactformulier in en doe een proef!

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport