Gebouw, installaties & veiligheid

In één digitaal dashboard op ieder moment "in control" zijn over het beheer van gebouw, installaties & veiligheid.

    Dashboard
fpsupport

Waarom gebouwbeheer, installatie én veiligheid?

Het draait om mensen. Het gebouw, de installaties en alle overige voorzieningen zijn middelen om in welke vorm dan ook invulling te geven aan een menselijke behoefte. De mens als uitgangspunt nemen, betekent automatisch invulling geven aan de continuïteit van uw organisatie.

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

In uw organisatie, bij uw leveranciers en eventuele adviseurs is er bijzonder veel kennis aanwezig over het beheer van uw gebouw, installatie en veiligheid. Het effectief beheren van deze kennis op een praktische en kostenverantwoorde wijze is kenmerkend voor onze aanpak.  

 • Eenvoud

  Beheer van dient doelmatig en toegankelijk te zijn. Eenvoud in gebruik is daarbij de basis.

 • Effectief kennis inzetten

  Uw medewerkers en leveranciers beschikken over een schat aan kennis, vaardigheden en ervaring. Dit wordt effectief ingezet, zodat u op een duurzame wijze uw doelstellingen realiseert. 

 • Efficiëntie en kostenbesparing

  Dit hangt sterk samen met de kenmerken eenvoud en het effectief inzetten van kennis. Een mooie bijkomstigheid is dat de inrichting en beheerskosten van de software en de processen daardoor beheersbaar blijven.

Toepassing Brandveiligheid

Wat is het aanbod?

Primair de software om u te ondersteunen in het beheer van gebouw en veiligheid:

 • Beheerstaken (alle afgesproken en geplande onderdelen in één dashboard)

  Technisch onderhoud aan installaties, brandveiligheid, legionellabeheer, NEN 3140 keuringen en liften zijn enkele voorbeelden. Borging van arbo-gerelateerde onderwerpen zoals RI&E's en veiligheidsoefeningen zijn eveneens eenvoudig toe te voegen.

 • Meldingen (afwijkingen of aanbevelingen)

  Een technisch storing aan een installatie, een geblokkeerde vluchtweg, een doorvoering die niet brandwerend is, een aanbeveling of verzoek. Met de Meldingen App houdt u grip op gebouwbeheer en veiligheid en analyseert u eenvoudig trends om verdere verbeteringen mogelijk te maken. Ook beoordeelt u eenvoudiger de prestaties van uw leveranciers.

 • Documentenbeheer (eenvoudig terugvinden en bewijslast)

  Onderhoudsdocumenten, certificaten, contracten of (veiligheidstekeningen). Op ieder moment toegankelijk en eenvoudig te overleggen aan bijvoorbeeld bevoegd gezag of auditerende instanties.

Hoe werkt de implementatie?

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

 

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start.

 

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software dragen bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk.

Inhoudelijk ondersteuning.

In sommige situaties heeft u behoefte aan inhoudelijke ondersteuning binnen de onderwerpen gebouw en veiligheid. In die situatie zetten wij met plezier ons netwerk vrijblijvend in.

Behoefte aan meer informatie? Wij helpen u graag.  0320 - 32 00 52info@fpsupport.nl