Grip op veiligheid, techniek en facility

Software om gedragen processen te beheren en te verbeteren.

Contact of plan een demo met proefperiode in

 

Doelen & eenvoud

Om gedragen ondersteunende processen te beheren en te verbeteren vormen concrete doelen de basis. Een juiste combinatie tussen gebruiksvriendelijke functionaliteiten en aansluiting op de bestaande processen, procedures en competenties is daarbij essentieel.
 

We helpen je daarom niet alleen met een applicatie om veiligheid, techniek en facility op een eenvoudige en aantoonbare wijze te borgen. Vanuit je bestaande situatie en behoeften maken we gezamenlijk de vertaalslag naar een praktische en concrete invulling.
 

Door geavanceerde importfunctionaliteit is de implementatie in een handomdraai gedaan en word je op een manier die bij jouw situatie past begeleid in het realiseren van de gestelde doelen.

mobiel-fps-applicatie

 

 

In één dashboard

 

Samen met de organisatie vanuit één applicatie werken aan veiligheid, techniek en facility. Een dashboard, mailnotificaties en de app maakt het voor iedereen makkelijk om een bijdrage te leveren.

Dé ondersteunende tool in het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en risicogestuurde veiligheid. Veel belangrijker nog: de software slaat een brug tussen beleid en operatie en maakt het voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk.

 

Borg je processen
borg en monitor terugkerende taken in één dashboard

Documentenbeheer
makkelijk inzicht in al je documenten en de bewijslast is geborgd

Meld en analyseer
meld eenvoudig risico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen

mobiel-meldingen-applicatie

 

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en bedrijfscontinuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid is de applicatie geschikt voor ieder type organisatie en budget.

 

Functionaliteiten

 

SCL
in één dashboard inzicht in alle actiepunten, gekoppelde documenten en de status van veiligheidsprocessen.

VCA
aantoonbaar in control over alle VCA beheersmaatregelen.

Incidentmeldingen
meld en registreer eenvoudig in de app (ook onderaannemers) risico's, bijna ongevallen en verbetervoorstellen.

 

 

Kwaliteit
registreer in een app alle kwaliteitsafwijkingen en zorg voor adequate opvolging.

Keuringen
borg keuringen aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, installaties en machines.

RI&E
leg bevindingen van de RI&E vast en borg de actiepunten binnen dezelfde omgeving.

Wat zeggen onze klanten over ons

 "De simplicity, de opbouw en de interface maken het werken ermee voor iedereen eenvoudig.

De actieve signalering dat een taak is verlopen is zeer bruikbaar en houdt je scherp in de waan van de dag."

Johan de Bruin, Jewometaal Stainless Processing B.V. 

 

Klik hier voor de klantcase: Jewometaal

 

"De software maakt het mogelijk risico's en kansen tot verbetering van veiligheid middels een app vast te leggen en de opvolging van de benodigde actiepunten te borgen.

Niets is mooier om op basis van gemeten en objectieve waarden de vertaalslag te maken naar “Het Waarom”."

Vincent Ouwerkerk, MTS Euro Products

 

Klik hier voor de klantcase: MTS Euro Products

 

Implementatie software

 

Vanuit je bestaande processen en procedures wordt een conceptomgeving ingericht. Ontbreekt het inzicht in de huidige situatie, dan helpen we je bij de structurering daarvan.

De conceptomgeving dient als basis om in gesprek te gaan met de organisatie of biedt de mogelijkheid een proef te doen.

Door diverse importfunctionaliteiten is de inrichting met een beperkte inspanning te realiseren.

 

team-fps-draagvlak

 

Hoe ziet het proces eruit?

1

Huidige structuur als basis

De start is een import van je huidige structuur (Excel, Word , CSV). Vanuit deze structuur worden de beheersmaatregelen gekoppeld aan een actiehouder, intern verantwoordelijke en een datum. Het resultaat is één dashboard met alle ingeplande beheersmaatregelen. 

2

Training & Instructie

De structuur en functionaliteiten van de software zijn zeer gebruiksvriendelijk (eenvoud staat voorop). Zo zijn beheersmaatregelen met een app af te ronden. Daarnaast helpen we je op weg met trainingen en instructies om zo goed mogelijk invulling te geven aan de gestelde doelen.

3

Start en monitor

Na de implementatie en training kun je direct starten. De software informeert de actiehouder en verantwoordelijke per mail of een beheersmaatregel is verlopen. Met het dashboard (stoplichtfunctie) monitor je de voortgang en uitgebreide rapportage functies leveren inzicht en bewijslast.

Contact of plan een online kennismaking in

 

 

 

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport