Faciliteert grip

Software voor grip op techniek, veiligheid en kwaliteit.

Eenvoud in procesborging

FPSupport levert software voor de borging van processen voor techniek, veiligheid en kwaliteit. We helpen je bestaande structuren en werkmethodes om te zetten naar een applicatie die grip en overzicht biedt. Veiligheid van mensen, leveringsbetrouwbaarheid, beheersing van kosten en voldoen aan wet- en regelgeving vormen daarbij de basis.

                

Waarom zijn we dit begonnen?

Leuk of niet, maar techniek, veiligheid en kwaliteit blijven in veel organisaties een beetje ondergeschikt aan het primaire proces. Als professional binnen jouw vakgebied snap je uiteraard het belang, maar is beheersbaarheid een continue uitdaging. Hier helpen we je graag mee, door met draagvlak een efficiënte en effectieve digitale structuur in te richten.          

SSBU            Gemeente Lochem          Vitens          Burger King           Royal

Toepassing per branche

Onze software wordt binnen veel verschillende branches gebruikt. Een aantal branches valt daarin specifiek op (zie onderstaande line-up), maar we zien ook dat iedere organisatie met een ambitie om bijvoorbeeld veilig te werken al gebruik kan maken van onze oplossing. Zeker omdat het modulair van opzet is (koop een module of maak deze zelf aan) en je het zo smal of breed in kan zetten als je zelf wenst.

                                

Inrichting en beheer software

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.

ik wil contact of een online kennismaking