FMIS Software

Op ieder moment "in control" zijn over uw gebouwgebonden- en facilitaire processen in één dashboard. Maak kosten beheersbaar en prestaties meetbaar.

Hoe werkt het? (video)

FMIS volledig afgestemd op uw organisatie. U betaalt alleen voor het gebruik! Per maand opzegbaar.

fpsupport

Waarom FMIS software inzetten?

Beheer van uw technische en facilitaire processen met FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) levert verschillende voordelen op:

  • Overzicht

    U beheert alle terugkerende processen zoals onderhoud aan installaties in één dashboard

  • Meetbaar

    Storingen of afwijkingen worden in de software centraal gemeld, om prestaties van uw technische- en facilitaire processen te kunnen managen

  • Kostenbeheersing

    Door monitoring van processen bespaart u kosten. Denk hierbij aan energiekosten, beperking van uitval van installaties en beheer van contracten

Eenvoud

Stop met het (uit)bouwen van software waar maar een fractie van wordt gebruikt. Start met het borgen van uw processen op hoofdlijnen en laat op een effectieve wijze uw leveranciers een bijdrage leveren aan uw technisch- en facilitair beheer.

Wat FMIS 3.0 voor u kan betekenen?

dashboard

Alle processen in één dashboard

De diversiteit aan processen die worden uitgevoerd door leveranciers en eigen medewerkers, soms op meerde locaties, maakt beheersing van processen lastig.

U heeft meerdere digitale systemen tot uw beschikking, maar één dashboard voor alle processen ontbreekt.

Klopt u bij uw huidige softwareleverancier aan, dan staan de consultants te trappelen om maatwerk te leveren. Maar wegen de kosten op tegen de opbrengsten?

In drie stappen en drie maanden de waarde van FMIS ervaren?

Een FMIS-applicatie is een doeltreffend middel om processen te monitoren. De keuze voor de juiste applicatie is niet eenvoudig.
De toevoegde waarde voor uw organisatie wordt pas zichtbaar na ingebruikname van de applicatie. Om dit voor u mogelijk te maken heeft FPSupport de 3,2,1 aanpak ontwikkeld. 

 

Uw tijdsinspanning bedraagt 3 uur

De voor u drie belangrijkste processen worden op hoofdlijnen uitgezet in een modulestructuur.

 

Uw tijdsinspanning bedraagt 2 uur

Vanuit een template worden de werknemers, leveranciers en locaties geïmporteerd in de module.

 

Uw tijdsinspanning bedraagt 1 uur

De modulestructuur wordt voor u geïmporteerd en u ontvangt een gebruikersinstructie

Wij ondersteunen u in alle drie de fases. De belangrijkste fase is de eerste. Hierin wordt op een praktische wijze invulling gegeven aan de structuur van de processen zoals u deze wilt gaan borgen. De voor de betrokkenen bekende termen en vaak bestaande structuren kunnen eenvoudig passend worden gemaakt in de structuur van de applicatie. Deze unieke benadering zorgt voor draagvlak in het gebruik van de applicatie, waarbij het ook de implementatieperiode aanzienlijk verkort. In de proefperiode beoordeelt u of de beoogde doelen in het gebruik van de applicatie worden bereikt. Tijdens en na de proefperiode wordt u door ons ondersteund bij de inrichting van de overige processen.

Meer informatie, bel of mail ons.  0320 - 32 00 52info@fpsupport.nl