Nieuws en Blogs KAM

Vind hier het laatste nieuws met betrekking op KAM / HSE, borging en monitoring van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid.

Blogs

Klik hier om naar de klantcases te gaan

kam-blogs

Tower Bridge - gezondheidsziekten

Dit keer delen we met jullie een bijdrage uit de verhalenbundel 'Hoe zit dat nou? Zin en onzin over alledaagse gevaren' van Tamara Onos (Kosmos 2021). Het blog gaat over het gebrek aan aandacht voor consequenties van gezondheidsziekten op de lange termijn.

Webinar "De ondernemingsraad (OR) en de RI&E!"

Op regelmatige basis delen we inzichten om veiligheid & gezondheid te verbeteren. De rol van de OR is daarin vaak onderbelicht. ANSUL Brandbeveiliging en FPSupport organiseren daarom het webinar "De ondernemingsraad (OR) en de RI&E!".

Klantpanelsessie

De waarde van feedback van klanten. De hoogst mogelijk haalbare tevredenheid van onze klanten over onze softwaretool is cruciaal en in alles wat we doen ons vertrekpunt

Van KAM werkpaard naar KAM coördinator

Kan ik daadwerkelijk mijn rol als KAM professional beter inrichten? Uiteraard kennen we jouw specifieke situatie niet, maar hebben we de overtuiging dat dit in 80% van de gevallen goed mogelijk is. In deze blog gaan met drie heldere stappen proberen je daarbij te helpen. Samen en stapsgewijs invulling geven aan duurzame veiligheid en gezondheid.

 

Jewometaal Stainless Processing B.V.

Vandaag zijn we in gesprek met Johan de Bruin die 16 jaar werkzaam is als SHE (Safety, Health, Environment) professional bij Jewo stainless processing B.V. (Jewometaal). In de loop der jaren heeft hij de nodige uitdagingen meegemaakt en neemt hij ons mee met de wijze waarop hij deze uitdagingen aanvliegt. Johan vertelt over de manier waarop hij ervoor zorgt dat het SHE beleid professioneel en strak in de lijn wordt neergezet. Daarnaast kijken we ook hoe de organisatie zich heeft ontwikkeld en hoe dit zich verhoudt naar de toekomst. Veel leesplezier!

 

 

 

"De software maakt het mogelijk risico's en kansen tot verbetering van veiligheid middels een app vast te leggen en de opvolging van de benodigde actiepunten te borgen. Niets is mooier om op basis van gemeten en objectieve waarden de vertaalslag te maken naar “Het Waarom”." - Vincent Ouwerkerk, MTS Europe Products

 

 

Klik hier voor de klantcase: MTS Euro Products

 

De RI&E toetsen met een werkbezoek!

In de regeling van arbodiensten staat beschreven dat bij het toetsen van een RI&E de arbodienst verplicht is een werkbezoek aan het bedrijf te brengen. Voor gecertificeerde arbo-kerndeskundigen die buiten arbodiensten werken, geldt deze verplichting echter niet. Dat is merkwaardig.

De voors- en tegens van Excel als KAM/HSE tool!

Werkt KAM / HSE beheer goed in een Excel tool?

HLS - Doe er je voordeel mee!

Sinds 2015 zijn de meeste ISO-normen opgebouwd volgens de HLS ofwel de High Level Structure. Wat houdt zo'n HLS structuur in en hoe doe je je er je voordeel mee. Dat vertelt Christel Bastiaenssens in dit blog. Zij neemt je mee met wat de HLS is, hoe je het implementeert en hoe je er een duurzame invulling met betrekking op de verschillende ISO normen aan geeft.

RI&E, thuiswerken en het wettelijke kader

Het nieuwe thuiswerken: Wettelijke basis risico's en thuiswerken Zowel voor werkgevers als werknemers brengt thuiswerken uitdagingen met zich mee. Hier zijn verschillende arbeidsrisico's mee gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan het risico op stress door werkdruk, onzekerheid of een gebrek aan sociaal contact. In dit artikel in samenwerking met Porto Franco kijken we naar de wettelijke onderbouwing, maar ook een aantal praktische tips om jouw werknemers zoveel mogelijk te helpen met hun thuissituatie. Door blijvend aandacht te geven aan de vitaliteit van je werknemers voorkom je gezondheidsklachten en ongevallen. Dit leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

 

 "De simplicity, de opbouw en de interface maken het werken ermee voor iedereen eenvoudig. De actieve signalering dat een taak is verlopen is zeer bruikbaar en houdt je scherp in de waan van de dag." - Johan de Bruin, Jewometaal Stainless Processing B.V.

 

 

Klik hier voor de klantcase: Jewometaal

MTS Euro Products

In deze blog nemen we je mee naar MTS Euro Products, een snel groeiende organisatie welke hoogwaardige hygiëne producten levert. Een prachtig bedrijf dat al sinds 1991 vanuit het logistiek centrum in Maassluis haar klanten bedient. Hoe ga je vanuit het perspectief van een KAM coördinator met snelle groei om en zet je een gedragen veiligheidsbeleid neer? Maar ook, hoe zorg je als je eenmaal de structuur hebt neergezet dat al je (KAM) processen gemonitord en geborgd worden en ook blijven? Deze uitdaging heeft Vincent Ouwerkerk, KAM coördinator bij MTS Europe, met verve opgepakt en hier spreken we hem over.