Grip op assetbeheer

Beheer van je machinepark en bedrijfsmiddelen vanuit één dashboard

Contact of plan een online kennismaking in

Inspectie & onderhoud

 

Gedegen inspecties en onderhoud van assets beperkt de kans op storingen, kwaliteitsproblemen en onveilige situaties. Andersom, het zorgt voor tevreden klanten, lagere kosten en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers. 

Daarnaast vragen inspectieinstellingen en steeds vaker ook klanten om inzicht in de mate waarin je als organisatie je processen beheerst.                 

Maak het jezelf makkelijk en zet de stap in het beheer van assets van Excel naar een digitale en gebruiksvriendelijke tool. 

 

 

Hoe werkt het in de praktijk?

 

We nemen als basis de bestaande processen en procedures. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar vanuit een herkenbare situatie snel en pragmatisch de eerste resultaten neerzetten met digitalisering. 
In de uitvoering is alles erop gericht om het beheer van de assets binnen de software met een minimale inspanning mogelijk te maken:
 
 1. terugkerende onderhoudstaken aan assets kunnen worden afgemeld in een app.
 2. nooit meer zoeken naar instructies, handleidinggen of specificaties. Deze zijn gekoppeld aan de onderhouds.
 3. meld, classificeer en analyseer storingen. Ook de opvolging wordt geborgd en teruggekoppeld aan de melder.

 

Assetbeheer en meer!

 

Beheer van assets is verbonden met veiligheid en gezondheid.

 

De kwaliteitsafdeling heeft procedures die doorlopen dienen te worden en onderdeel uitmaken van het primaire proces. Ook is het consequent en gestructureerd aanleveren van kwaliteitsafwijkingen en klachten een lang gekoesterde wens.

 

Tegelijkertijd is je collega die verantwoordelijk is voor de milieu CO2 prestatieladder en ISO 14001 ook op zoek naar meer grip en control over haar processen. 

Veel organisaties worstelen met de borging van techniek, kwaliteit, arbo en milieu. Er is behoefte aan één management informatiesysteem en een uniforme benadering.

 

FPSupport faciliteert hier maximaal in! Ieder denkbaar proces waar beheersmaatregelen en non-formiteiten van toepassing zijn, kunnen worden opgenomen in onze software tool.

 

 


 

 

 

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

Voorbereid op de toekomst!

Connectiviteit met slimme apparaten is op een eenvoudige wijze inpasbaar. Wij koppelen al uw slimme apparaten aan één dashboard. 

Laat technologie werken

De software van FPSupport kan door slimme apparaten (of losse sensoren) "plug and play" worden gevoed met de voor u relevante data. Enkele voorbeelden van onze innovatieve oplossingen.

 • U monitort én managet energieverbruik. Dit levert direct kostenbesparingen op.
 • Legionella sensoren geven aan op welk tappunt er te weinig doorstroming is geweest.
  U bespaart personeelskosten en levert aantoonbaar bewijs van uw legionellabeheersing.
 • Uw leverancier meldt het onderhoud aan de CV installatie direct na het uitvoeren af.
  De bedrijfszekerheid van installaties neemt toe en u beheert uw contract met de leverancier optimaal.
 • Uw (slimme) gebouwbeheerssysteem, eventueel aangevuld met "plug and play" sensoren, voorspelt uitval of een storing.
  Dit voorkomt verstoring van uw kernactiviteit.

Processen die (nog) niet geschikt zijn voor automatisering maakt u eenvoudig zelf aan, zodat de wens van monitoring in één dashboard werkelijkheid wordt!

 
mobiel-fps-applicatie

 

Hoe ziet het proces eruit?

1

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

2

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start

3

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software draagt bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk

 

Inrichting en beheer van de software

 

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken.

 

Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de assets beter en efficiënter te beheren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules.

 

Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.

Contact of plan een online kennismaking in

 

 

 

 

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport