Grip op assetbeheer

Beheer van je machinepark en bedrijfsmiddelen vanuit één dashboard

Contact of plan een online demo in.

Inspectie & onderhoud

 

Gedegen inspecties en onderhoud van assets beperkt de kans op storingen, kwaliteitsproblemen en onveilige situaties. Andersom, het zorgt voor tevreden klanten, lagere kosten en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers. 

Daarnaast vragen inspectieinstellingen en steeds vaker ook klanten om inzicht in de mate waarin je als organisatie je processen beheerst.                 

Maak het jezelf makkelijk en zet de stap in het beheer van assets van Excel naar een digitale en gebruiksvriendelijke tool. 

 

 

Hoe werkt het in de praktijk?

 

We nemen als basis de bestaande processen en procedures. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar vanuit een herkenbare situatie snel en pragmatisch de eerste resultaten neerzetten met digitalisering. 
 
In de uitvoering is alles erop gericht om het beheer van de assets binnen de software met een minimale inspanning mogelijk te maken.
 
  1. terugkerende onderhoudstaken aan assets kunnen worden afgemeld in een app.

  2. nooit meer zoeken naar instructies, handleidingen of specificaties. Deze zijn gekoppeld aan de onderhoudstaken.

  3. meld, classificeer en analyseer storingen. Ook de opvolging wordt geborgd en teruggekoppeld aan de melder.

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

De verschillende modules

1

Gebouw en techniek

Onderhoud aan gebouw en installaties om de kans op uitval te beperken. Storingen en afwijkingen melden en analyseren om processen te optimaliseren. Beperking van de kans op schade aan installaties en bedrijfsmiddelen.

2

Veiligheid & Kwaliteit

Mens en kapitaal beter beschermd door borging van beheersmaatregelen die risico's verlagen. Bewijslast kunnen leveren om de kans op aansprakelijkheid te verlagen. Onderbouw het kwaliteitsimago en verhoog het veiligheidsbewustzijn.

3

Contractbeheer

Monitoring van expiratiedata van contracten. Meet de prestaties van leveranciers (juistheid en tijdigheid). Slim documentenbeheer om eenvoudig en zonder verspilling leverancierdocumenten terug te vinden.

Inrichting en beheer van de software

 

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken.

Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de assets beter en efficiënter te beheren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules.

Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.

 

Contact of plan een online kennismaking in

 

 

 

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport