De dynamische en duurzame RI&E

Van ééndagsvlieg naar samen veilig en gezond.

Contact of plan een online demo in.

De RI&E zoals bedoeld

 

Het doel van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is het bevorderen van veiligheid en gezondheid (V&G).

Dit levert tevreden medewerkers op, draagt bij aan de continuïteit van de organisatie en beperkt de kans op aansprakelijkheid of een boete van de inspectie SZW. De video van het RI&E Steunpunt geeft een duidelijke uitleg over het belang van de RI&E.

Dan terug naar "De RI&E zoals bedoeld" en de eerste zin. Continuïteit van V&G is cruciaal om de daarmee beoogde (organisatie)doelen te bereiken. En dat is best lastig! Het primaire proces en de waan van de dag slokt alle energie en capaciteit op. De status van het plan van aanpak is onduidelijk en we komen regelmatig tegen dat bij de opvolgende RI&E 30% van de actiepunten niet is ingevuld.

Je hebt als arbo-verantwoordelijke al veel geprobeerd maar je krijgt de rest van de organisatie maar beperkt gemobiliseerd! Dan gaat het nog niet over de ambitie om V&G continu te verbeteren, wat met de RI&E en arbo-maatregelen in zijn algemeenheid wel wordt beoogd. 

 

Lees hier meer achtergronden en feiten over de RI&E!

 

 

.

Doen en resultaatgericht

 

Als het om V&G gaat geloven we in “doen”. Te vaak wordt er fors geïnvesteerd in V&G advies en voorzieningen en wordt er te weinig mee gedaan. Denk aan de eerder genoemde actiepunten van de RI&E, maar bijvoorbeeld ook de borging van beheersmaatregelen om V&G doelen op de lange termijn te realiseren.

Ook in deze fase bieden we met een eenvoudige softwaretool ondersteuning op verschillende manieren.

 

Borg je processen
borg en monitor alle actiepunten vanuit één dashboard

Documentenbeheer
makkelijk inzicht in al je documenten en de bewijslast is geborgd

Meld en analyseer
meld eenvoudig risico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen

 

Klik op deze button en ervaar in een online demo wat het voor jou kan betekenen!

 

 

Samen doen!

 

Een aspect waar we nog geen aandacht aan hebben besteed is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor V&G.

Het succes hangt af van een combinatie van factoren zoals een doelgerichte benadering, een goede afstemming op de organisatiecultuur, toetsing aan actuele wet- en regelgeving en commitment. Met alle onderdelen helpen we je graag, waarbij het uitgesproken commitment voor iedereen zichtbaar is in het gezamenlijke RI&E dashboard.

 

dashboard-web-versie

 

Zelf kunnen kiezen

 

Een optimale aansluiting op jouw behoeften en organisatieprocessen is de basis. Jouw V&G ambitie en -behoeften staan daarbij centraal.

  1. Middels een vrijblijvende en online (of fysieke) intake inventariseren we je ambities en behoeften.

  2. Een (RI&E) adviesmemo met prijsindicatie geeft richting aan één of meerdere benaderingen.

  3. Je maakt een keuze en wij helpen je met een invulling die past bij jouw kennis, capaciteit en budget .

We houden van een praktische- en doelmatige aanpak. Daarbij hebben we oog voor actuele wet- en regelgeving die op jouw situatie van toepassing is.

 

Grip op RI&E

 

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport