Grip op veiligheid & kwaliteit

Efficiënt en aantoonbaar invulling geven aan veiligheid, kwaliteit en techniek.

Contact of plan een online demo in.

 

Grip en gemak!

 

Dat is wat je wil als het gaat om beheersing van veiligheid, kwaliteit en techniek.

De veiligheid en gezondheid van je medewerkers gaat je aan het hart, klanten een kwalitatief eindproduct opleveren zit in je DNA en ook voldoen aan (toenemende) wet- en regelgeving moet worden ingevuld.

Je weet dat het belegd is bij je collega's, maar of het wordt gedaan en wat de exacte uitkomsten zijn; je hebt er te weinig grip op.

Met een gestandaardiseerde app met onder andere digitale werkplekinspecties, veiligheidsmeldingen, kwaliteitsaudits behoud je het overzicht vanuit één dashboard. 

In een handomdraai heb je inzicht in de actuele status van beheersmaatregelen op norm-, project- of divisieniveau.

 

 

Toepassingen

 

SCL (Safety Culture Ladder)
Beheer van inspecties en maatregelen die continuïteit geven aan veiligheidsbewustzijn.

VCA
De volledige VCA structuur (optioneel gecombineerd met de SCL) per onderwerp inzichtelijk.

Incidentmeldingen
In een app (ook voor onderaannemers) risico's, bijna ongevallen en kwaliteitsafwijkingen melden.

 

 

Kwaliteit
Met webbased formulieren op je tablet kwaliteitsaudits uitvoeren en opvolgacties borgen.

Keuringen
Borg de uitvoering van keuringen aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, installaties en machines.

Onderwerpen naar keuze
CO 2 prestatieladder, contractmanagement, gebouwbeheer of de RI&E. Voeg zelf een onderwerp toe of kies voor een standaard!