Grip op veiligheid, kwaliteit en techniek in de bouw

Van ééndagsvlieg naar gedragen veiligheid & gezondheid.

  • Meld, analyseer en rapporteer gemakkelijk
  • 30% tijdsbesparing
  • Digitaal, efficiënt en minder administratieve fouten

 

 

 

 

Veiligheidsladder voor MKB

Praktisch en stapsgewijs van de VCA naar de Safety Culture Ladder (SCL)

SCL Quickstart Contact of plan een demo met proefperiode in

Waarom de Veiligheidsladder (nu Safety Culture Ladder)?

Helaas vinden er in de bouw nog te vaak ernstige ongevallen plaats. Verbetering van gedrag van medewerkers, onderaannemers en andere betrokkenen draagt in hoge mate bij aan het terugdringen van ongevallen.

 

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is opgenomen dat veiligheidsbewustzijn als verplicht onderdeel wordt opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Opdrachtgevers stellen de Safety Culture Ladder (SCL) vanaf 1 januari 2022 verplicht om de veiligheidscultuur van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. 

 

Een hoog veiligheidsbewustzijn is in ieders belang. Steeds vaker verbinden opdrachtgevers een gunningsvoordeel aan het bereiken van een trede. 

 

Wanneer de SCL?

Veiligheidsbewustzijn is iets wat er altijd zou moeten zijn. Als ondernemer ben je echter niet in alle situatie gebonden aan de SCL. De afbeelding hiernaast geef aan wanneer je wel en niet in de stap naar de SCL dient te zetten. Twijfel je of je toch moet voldoen, vul dan het contactformulier in en we nemen contact met je op om jouw situatie door te spreken.

 

Contactformulier: is het op mij van toepassing?

 

 

 

 

SCL-matrix-product

 

 

Functionaliteiten

 

SCL
in één dashboard overzicht van het plan van aanpak, gekoppelde documenten en status van veiligheidsprocessen.

VCA
aantoonbaar alle VCA beheersmaatregelen in één module.

Incidentmeldingen
meld eenvoudig in de app (ook onderaannemers) risico's, bijna ongevallen en ongevallen.

 

 

Kwaliteit
registreer in een app alle kwaliteitsafwijkingen en zorg voor adequate opvolging.

Keuringen
borg keuringen aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, installaties en machines

RI&E
leg bevindingen van de RI&E vast en borg de actiepunten binnen dezelfde omgeving.

Safety-culture-ladder-bouw-infra

 

Als eerste de treden. Er zijn er vijf gedefinieerd die de ontwikkelingsfase van de veiligheidscultuur weergeven (zie hierboven).

 

De eisen en criteria zijn gekoppeld aan een zestal bedrijfsaspecten. Het gaat dan over Leiderschap en Betrokkenheid, Beleid en Strategie, Organisatie en Opdrachtnemers, Werkplek en Procedures, Afwijkingen en Communicatie, Audits en Statistieken.

 

Download het Stappenplan: Safety Culture Ladder

 


 

In stappen naar de Safety Culture Ladder!

 

 Een lastige keuze want de tijd dringt (1 januari 2022) en het bedrijf draait ook gewoon door! Dit snappen we zeer goed en voor beide situaties hebben we een oplossing. 

 

Begin met het zetten van de eerste stappen

 

Stap 1: we helpen je als eerste met het inventariseren van de bestaande VCA (en aanpalende) maatregelen die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid.

Stap 2: de maatregelen die gaan over veiligheidsbewustzijn (relevant voor de SCL) worden gefilterd  en opgenomen in een SCL structuur.

Stap 3: zowel de V&G- als de SCL maatregelen worden gedigitaliseerd en je start met de monitoren van de voortgang van de huidige situatie.

Van een versnipperde en onoverzichtelijke situatie met een veelvoud aan documenten en Exceltabbladen, heb je de eerste stappen gezet en inzicht en control gecreëerd. Noem het de Veiligheid en Gezondheid V&G nulsituatie.

 

Doe een proef-audit of start direct met de SCL; meten is weten.

 

Vanuit de V&G nulsituatie kun je op meerdere manieren de stap zetten naar de SCL. De eerste manier is een proef-audit/quickcan waarbij er een globale meting plaatsvindt van het veiligheidsbewustzijn. Het voordeel van deze optie is dat we een inschatting kunnen maken van de kosten en doorlooptijd van een SCL certificering. Ook kun je eventuele quickwins in de huidige structuur al opnemen.

De tweede manier is volledig te starten met de SCL. Deze bestaat uit fases waarbij je per fase wordt ondersteund door een adviseur uit jouw regio. Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat je direct start met het proces om een SCL certificaat of -verklaring te behalen. Interviews en een geaccrediteerde meting met een NEN tool geven je inzicht in welke stappen je dient te zetten om te komen tot een SCL certificaat of -verklaring. 

 

Borging: geef continuïteit aan je certificering.

 

Onderdeel van het doorlopen van het SCL proces is de GAP analyse. Hieruit volgen maatregelen die eerst dienen te worden ingevuld voordat je wordt gecertificeerd. Ook hier helpen we je mee door de actiepunten vanuit de GAP analyse te digitaliseren, zodat je de voortgang kunt monitoren en makkelijk de bewijslast kunt leveren om je certificaat of verklaring te kunnen verkrijgen.

 

Ook na de certificering borg je al je V&G beheersmaatregelen (waaronder de SCL maatregelen) vanuit één en hetzelfde dashboard. Het digitale beheer maakt de hercertificering bijzonder eenvoudig en levert in combinatie met tussentijdse coaching van onze adviseurs (optioneel) een belangrijke bijdrage aan het succes.

 
Van VCA naar veiligheidsladder

 

Download het Stappenplan: de Safety Culture Ladder

 

 

Wat staat er in het stappenplan?

  • We informeren je over de ins en outs van de SCL
  • Een stapsgewijze aanpak biedt de mogelijkheid om de SCL in jouw tempo te realiseren.
  • Ondersteuning van een adviseur bij jou in de buurt.
  • De digitale beheertool helpt met borging en monitoring van het actieplan, analyse van afwijkingen en het vastleggen van de bewijslast

 

Download het Stappenplan: Safety Culture Ladder

 

safety-culture-ladder-download