Digitaal gebouwenbeheer

Voer in één dashboard de regie over het onderhoud aan uw gebouwen, installaties en veiligheid.

Contact of plan een online demo in.

Waarom monitoring in software?

 

Omdat het op afstand beheren van gebouwen best een hele uitdaging is. Je hebt te maken met veel verschillende leveranciers, documenten (logboek) en registratie van wettelijke verplichtingen.

Je wilt storingen voorkomen als gevolg van het niet uitvoeren van periodiek onderhoud, maar bijvoorbeeld ook de continuïteit van je primaire proces waarborgen waar het gebouw een onlosmakelijk onderdeel van is. Gebruik van software helpt ook om eenvoudig te voldoen aan wettelijke plichten of certificeringen en bespaart tijd in het achterhalen van de onderhoudsstatus of het zoeken naar onderhoudsdocumenten,

Inzicht in alle onderhouds(beheers)taken (en storingen) in één dashboard en per locatie helpt daar bijvoorbeeld bij. Verspilling van tijd en middelen wordt beperkt en niet onbelangrijk; het draagt bij aan de veiligheid en het comfort van jouw collega's en andere direct betrokkenen.

De verschillende modules

 

Gebouw & Techniek

 

  • Onderhoud aan gebouw en installaties om de kans op uitval te beperken.

  • Storingen en afwijkingen melden en analyseren om processen te optimaliseren.

  • Beperking van de kans op schade aan installaties en bedrijfsmiddelen.

 

Veiligheid & Kwaliteit

 

  • Mens en kapitaal beter beschermd door borging van beheersmaatregelen die risico's verlagen.

  • Bewijslast kunnen leveren om de kans op aansprakelijkheid te beperken.

  • Onderbouwing van kwaliteitsimago.

 

Contractbeheer

 

  • Monitoring van expiratiedata contracten.

  • Beoordeel de prestaties van leveranciers (tijdigheid en storingen).

  • Slim documentenbeheer om eenvoudig en zonder verspilling leveranciersdocumenten terug te vinden.

 

Klik hier als je behoefte hebt aan andere modules of een structuur die bij jouw organisatie past?

 


 

Dashboard-facility-actiontracker

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.