Borg arbo & facility in de zorg

Vanuit één digitaal dashboard met de organisatie in control over arbo en facility.

Contact of plan een online demo in.

Arbo en samenwerken!

 

Als arbo- en/of facilityverantwoordelijke lever je een zo goed mogelijke vorm van dienstverlening aan de interne organisatie. Dit kun je niet alleen. 

Samenwerking met afdelingen en leveranciers is nodig om de doelen te bereiken. Dit geldt zeker voor arbo, waarbij draagvlak en inspanning van betrokken afdelingen een voorwaarde is om optimale veiligheid en gezondheid te realiseren.

En dat is best lastig! Je hebt al veel geprobeerd, er is op zichzelf betrokkenheid bij de thema's, maar het zorgproces slokt alle aandacht op. Begrijpelijk, maar ook de invulling van arbo en facility draagt hij aan een goed (en vooral veilig) zorgproces.

 

Nut en noodzaak van borging?

 

Borging in een gebruiksvriendelijke softwaretool helpt daarbij enorm maar niet zaligmakend. Het start namelijk met het scherp formuleren van de doelen, het in kaart brengen van processen, procedures en beheersmaatregelen en het herkennen van de (on)mogelijkheden van de organisatie. Niet alleen, maar samen met betrokken afdelingen.

Commitment wordt door betrokkenen uitgesproken, maar dan! Na een korte periode zakt de aandacht voor arbo onbedoeld weg. Je moet steeds vaker bij afdelingsverantwoordelijken zelf aankloppen om invulling te geven aan nota bene gezamenlijke arbo-verantwoordelijkheden.

Borging van het uitgesproken commitment is dus cruciaal:

 
 • één dashboard met de status van alle beheersmaatregelen (leesfunctie OR/management/directie)

 • ondersteuning naar afdelingen met notificaties wanneer beheersmaatregelen verlopen 

 • ondersteuning naar afdelingen door het afmelden van beheersmaatregelen met een app

 • met dezelfde app eenvoudig arbo risico's of verbetervoorstellen melden

 

 

Esmee van Ditmars, Facilitair Manager bij Schakenbosch:

“De eenvoud maakt het voor mijn collega’s zéér gebruiksvriendelijk en verschillende dashboards geeft mij en de organisatie te benodigde grip”.

 

dashboard-meldingen-actiontracker

 

 

Toepassingsgebieden

 

De software is voor ieder denkbare arbo-toepassing inzetbaar. Enkele voorbeelden:

 • RI&E: het digitaal vastleggen van bevindingen en borgen van actiepunten

 • veiligheidsronden: periodieke inspecties door arbo- en preventiemedewerkers

 • onderhoud aan blusmiddelen, evac chairs, verbandmiddelen of noodverlichting

In de titel en het begin van deze pagina worden ook de onderwerpen techniek en facility aangehaald. Dit heeft meerdere redenen. Zo zijn deze onderwerpen onlosmakelijk verbonden met arbo en hebben veel zorgorganisaties ook de behoefte aan werken vanuit één systeem. Goed nieuws, dan kan!

 
 • onderhoud aan gebouw en installatie

 • legionella beheersmaatregelen zoals spoelen en monstername

 • contractbeheer van leveranciers

 • facilitaire meldingen en opvolging

 

 

 

cloud-kam-oplossing-formulieren

 

 

Klik op deze button en ervaar in een online demo wat het voor jou kan betekenen!

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport