Grip op kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsystemen in één dashboard

Contact of plan een online demo in.

Eenvoudig aantoonbaar

 

Commitment is net als met zoveel andere ontwerpen de basis voor goed kwaliteitsmanagement. Het organiseren, faciliteren en borgen is vaak een uitdaging.

Welke structuur hanteer je? Hoe geef je een impuls aan kwaliteitsbeleving? Welke tools bied je aan om registraties eenvoudig uit te voeren? En niet geheel onbelangrijk......., hoe maak je alles makkelijk aantoonbaar.

De software van FPSupport helpt je daarbij.

 

Borg je processen
borg en monitor terugkerende taken vanuit één dashboard

Documentenbeheer
makkelijk inzicht in al je documenten en de bewijslast is geborgd

Meld en analyseer
meld eenvoudig risico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen

 

 

mobiel-fps-applicatie

 

                                                                  

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Eenvoudig. Alles is erop gericht om het beheer van de kwaliteitsprocessen binnen de software met een minimale inspanning mogelijk te maken:

  • terugkerende kwaliteitsbeheersmaatregelen worden afgemeld in een app, inclusief een mailnotificatie als deze verloopt

  • kwaliteitsmeldingen dragen naast het verkrijgen van inzicht in afwijkingen ook bij aan bewustzijn en niet onbelangrijk klanttevredenheid

  • nooit meer zoeken naar wettelijke documenten en certificaten. Deze zijn gekoppeld aan de beheersmaatregel of de melding

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

Kwaliteitstoepassingen

 

Iedere organisatie is uniek en heeft te maken met specifieke kwaliteitseisen. Je kunt daarom binnen onze software kiezen voor een aantal kwaliteitsmodules die je zelf aan kunt passen en uit kunt breiden. Denk bijvoorbeeld aan de ISO 9001, de ISO 14001 of de ISO 45001.

Kwaliteitsmanagement heeft vaak nauwe raakvlakken met arboveiligheid en milieu. Wij bieden daarom ook de combinatie aan met het beheer van veiligheid en milieu, zodat je alles vanuit één dashboard eenvoudig kunt beheren en monitoren. 

 

cloud-oplossing-fps-facility-proces-support

Inrichting en beheer software

 

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien.

En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules.

Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht zijn overigens eventuele aanpassingen en uitbreidingen eenvoudig zelf uit te voeren.

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport