Even kennismaken

Leuk om te kunnen delen wie we zijn, wat ons drijft,
met welke gedachte we FPSupport zijn gestart.

De start!

 

In 2015 als start-up ontstaan binnen een internationaal facilitair bedrijf. Marcel van Schooneveld legde samen met dit bedrijf de basis voor de organisatie die er nu staat. Uiteraard niet zonder de hulp van een ervaren webbouwer.

Toomba is als partner vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van onze software. Ze bestaan sinds 1997 en werken met 25 medewerkers vanuit meerdere landen aan de ontwikkeling en het beheer van vernieuwende en onderscheidende webapplicaties.

In de loop van 2020 is Toomba Ventures voor een substantieel deel gaan participeren in FPSupport. Hiermee is een verdere impuls gegeven aan de continuïteit en doorontwikkeling van de webapplicatie. Dit alles onder de bezielende leiding van Sander Bruinsma (CEO en Co-Founder Toomba en Toomba Ventures).

                                                                     

 

 Marcel van Schooneveld

 Sander Bruinsma

 

Scheiding consultancy en IT

 

Er is bewust gekozen voor een duidelijke scheiding tussen consultancy (advies en ondersteuning bij de implementatie van de software) en het bouwen en onderhouden van de webapplicatie.

Met deze scheiding borgen we de best mogelijke continuïteit, dataveiligheid en doorontwikkeling van de applicatie. Het IT landschap wordt met de dag uitdagender, wat focus en volledige aandacht vraagt en verdient. 

Andersom is het zo dat we bij beheersing van KAM/HSE processen geloven in een doelmatige en pragmatische aanpak. Hierbij gaat het in de basis niet om de IT features, maar om een goede aansluiting op de organisatie, haar processen en bovenal de mensen die daaraan bijdragen.

Wat drijft ons?

 

KAM (Kwaliteit, Arbo Milieu) onderdeel uit laten maken van de organisatie!

Om dit toe te lichten halen we vaak de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) als voorbeeld aan. Deze cyclus is bedoeld om processen continu te verbeteren. In de Plan fase wordt er met veel energie, inzet en middelen een structuur opgezet om de KAM doelen te bereiken. Vaak staan op dat moment de neuzen dezelfde kant op en wordt er commitment uitgesproken om de beoogde doelen met elkaar te bereiken.

Maar dan..., de waan van de dag! Naarmate de tijd voorschreidt neemt de belangstelling af. De KAM afdeling vervalt noodgedwongen in de rol van KAM takenmanager, omdat het afgesproken commitment niet of gedeeltelijk wordt ingevuld. 

Wat ons drijft is de daadwerkelijke verankering van KAM binnen de organisatie gedurende de gehele PDCA cyclus. Een cruciale voorwaarde om bewustzijn te realiseren en daadwerklijk stappen voorwaarts met KAM te kunnen zetten. Het geeft ons energie om met KAM professionals een passende werkwijze te realiseren, waarbij de organistie op een haalbare en duurzame wijze bijdraagt aan de KAM doelen. Dit vraagt afstand van de materie, oog voor alle belanghebbende en een applicatie die het voor iedereen makkelijk maakt een bijdrage te leveren. Eenvoud staat daarbij voorop.

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport