Incident meldapplicatie

Praktisch en stapsgewijs meldingen vastleggen en analyseren.

  • Meld, analyseer en rapporteer incidenten / afwijkingen / verbetersuggesties
  • 30% tijdsbesparing
  • Digitaal, efficiënt en minder administratieve fouten

 

digitale formulieren efficiënt en snel 

 

Waarom een Meldingen App?

 

Ten eerste omdat het bijzonder makkelijk is. Het beheer van veiligheid maar ook beheer van assets kan nog zo goed zijn ingericht, er komen altijd non-conformiteiten en storingen voor.
 
De app helpt met het verlagen van de drempel om deze te melden. Door periodieke analyses weet je exact welke processen kunnen worden verbeterd om bijvoorbeeld een impuls te geven aan veiligheid.
 
 

Hoe werkt het?

Een melding maken kan door het invullen van een tekstveld, het maken van een foto en het selecteren van een locatie of project. De ontvanger van de melding classificeert (eventueel met aanvullende informatie van de melder) de melding volgens een vaste structuur, zodat opvolging en analyse eenvoudig uitvoerbaar is.
 
Verandert een melding van status, dan ontvangt de melder een bericht. De structuur van de Meldingen App is geheel zelf in te richten.
 
 
  • Meldingen van onveilige situaties.

  • Storingen aan installaties.

  • Kwaliteitscontrole.

  • Facilitaire verzoeken.

  • Suggesties of aanbevelingen om processen te optimaliseren.

mobiel-fps-applicatie

 

 

 

 

Wat is het aanbod?

 
Het aanbod bestaat uit een app en een platform waar je structuren inricht en ook analyses kunt maken.
 
De inrichting vindt plaats in het platform (vaak binnen een halve dag gerealiseerd). Hier worden alle betrokken medewerkers, leveranciers en locaties geüpload.
Ook de meldingenstructuur wordt binnen het platform. Dit geheel in lijn met uw structuren, wensen en ambities.
 
Ook de opvolging van de meldingen kan worden geborgd in een dashboard dat onderdeel uitmaakt van de applicatie. Vanuit een melding wordt een beheerstaak (job genoemd) aangemaakt door deze te koppelen aan personen, een uitvoerdatum en een locatie. De job als gevolg van een melding kan worden afgerond met documenten of een resultaatveld.
 
Diverse rapportagemogelijkheden geven u inzicht in de melding en de (eventuele) opvolging daarvan door de job.
 

Veiligheidstoepassingen

 

Voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk, waarbij een risicogerichte aanpak de (echte) basis van veiligheid vormt. Iedere organisatie is daarbij uniek, heeft te maken met specifieke risico's die ook nog eens dynamisch van karakter kunnen zijn.
 
Je kunt daarom binnen onze software kiezen voor een aantal veiligheidsmodules, die je zelf aan kunt passen en uit kunt breiden. Vanuit bijvoorbeeld de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) kun je makkelijk een import draaien en beginnen met monitoren en borgen van jouw actiepunten. Direct en zichtbaar resultaat van de veiligheidsinspanningen van jou en je organisatie. 
 
Wij bieden daarom ook de combinatie met het beheer van kwaliteit, zodat je alles vanuit één dashboard eenvoudig kunt beheren. 
 
BEKIJK HIER HOE DAT ER UIT ZIET VOOR EEN KWALITEITSMANGEMENTSYSTEEM 
 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

WIE KAN ER WERKEN MET DE APP?

 
Dat is een goede vraag en volledig afhankelijk van het proces waar de Meldingen App voor in wordt gezet.
 
Zo kunnen medewerkers technische storingen of facilitaire verzoeken via de App indienen. Je leveranciers, belangrijke partners die de locaties vaak goed kennen, kunnen meldingen doen van onveilige situaties zoals het ontbreken van brandwerendheid bij doorvoeringen. De BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie kan tijdens veiligheidsrondes meldingen maken van risico's wat daarmee bijvoorbeeld onderdeel uit gaat maken van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).
 
Kortom, de mogelijkheden zijn zeer divers. Laat taken afronden door leveranciers of medewerkers (bijvoorbeeld beheerder brandmeldinstallatie) in de app, waarmee je gelijk grote stappen zetten in efficiëntie.

                               

Inrichting en beheer software

 

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien.
 
En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software.
 
Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.
 
 
 

Graag komen we met je in contact om de mogelijkheden van FPSupport te bespreken. Plan hieronder eenvoudig een telefonische afspraak in met een van onze experts.