Borg veilig zelfstandig wonen

Dé oplossing om in samenwerking met ketenpartners (brand)veiligheid te borgen. In één dashboard inzicht in de status van terugkerende veiligheidsmaatregelen, -meldingen en -documenten.

Waarom borging in software?

Er zijn veel manieren om (brand)veiligheid te inspecteren en te inventariseren. Een goed voorbeeld en initiatief is de Aedes-app Brandveiligheid, waarmee risico's kunnen worden herkend en oplossingen om de risico's te beheersen worden aangedragen. De verantwoordelijkheid voor (brand)veiligheidsmaatregelen ligt bij verschillende organisaties en is daar vaak weer versnipperd georganiseerd. Borging is daarom hét fundament voor duurzame (brand)veiligheid en onze software helpt u daarbij. 

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

Alle terugkerende (brand)veiligheidsmaatregelen worden per discipline en betrokkene ingepland en gemonitord in één centraal dashboard. De App geeft een actueel inzicht in de status van alle (brand)veiligheidsmaatregelen en deze worden na afronding automatisch opnieuw ingepland. Veiligheidsafwijkingen kunnen eenvoudig worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd. Alle gekoppelde veiligheidsdocumenten vindt u terug in het documentencentrum en zijn overdraagbaar aan auditerende instanties of bevoegd gezag.  

 

Staat een veiligheidsonderwerp er niet bij? Geen probleem, deze is in een handomdraai aan te maken!

In control over brandveiligheid?

Wat is het aanbod?

Primair de software om u te ondersteunen in het beheer van al uw (brand)veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard:

 

  • Beheerstaken (alle afgesproken en geplande veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard)
  • Meldingen (veiligheidsafwijkingen of -aanbevelingen)
  • Documentenbeheer (eenvoudig terugvinden van veiligheidsdocumenten)

 

Vanzelfsprekend helpen wij u met de inrichting van de software. Ook hier geldt dat de werkwijze doelgericht en pragmatisch is, waardoor de inrichting- en beheerskosten overzichtelijk zijn.

Behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een veiligheidsvraagstuk? Wij helpen u graag door u te koppelen aan ons uitgebreide netwerk van partners.

Samen werken aan (brand)veiligheid

Bewoners, opzichters, zorgverleners, leveranciers en brandweer. Voorbeelden van betrokkenen die in een samenwerking een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan (brand)veiligheid. De geïnventariseerde risico's vormen de basis, waarna de veiligheidsmaatregelen per locatie en verantwoordelijke (demarcatie) worden gestructureerd en geborgd:

  • inzicht in welke leverancier wanneer onderhoud uitvoert aan bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie.
  • een installateur meldt een niet brandwerende doorvoering.
  • in een maandelijks terugkerende veiligheidsronde constateert een opzichter een geblokkeerde vluchtweg.
  • een zorgverlener meldt een geconstateerde brandgevaarlijke situatie bij een bewoner aan de corporatie. 
  • een herinnering om een halfjaarlijkse veiligheidsbijeenkomst voor bewoners te organiseren.
  • een (veiligheid)betrokken bewoner meldt dat een deur van het brandcompartiment niet sluit.

 

In één dashboard de status van alle verschillende (brand)veiligheidsmaatregelen en -meldingen borgen. Met onze software kan het.

Hoe werkt de implementatie?

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

 

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start.

 

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software draagt bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is  ondersteuning op locatie ook mogelijk.

Inhoudelijk ondersteuning.

In sommige situaties heeft u behoefte aan inhoudelijke ondersteuning binnen de onderwerpen gebouw en veiligheid. In die situatie zetten wij met plezier ons netwerk vrijblijvend in.