Functioneel gebouwenbeheer

Voer in één dashboard de regie over het onderhoud aan uw gebouwen, installaties en veiligheid.

Waarom monitoring in software?

Omdat het op afstand beheren van gebouwen best een hele uitdaging is. Het aantal leveranciers waarmee u samenwerkt maar ook de diversiteit aan beheerstaken maken het er niet eenvoudiger op.

Tijdverlies door onduidelijkheid over wie welke onderhoudswerkzaamheden waar uitvoert. Ook het eindeloos zoeken naar onderhoudsdocumenten is een veel voorkomende ergenis.

Onze software lost veel van deze issues op. Alle onderhoudsbeheerstaken (en storingen) in één dashboard en per locatie inzichtelijk helpt daar bijvoorbeeld bij. Verspilling van tijd en middelen wordt beperkt en niet onbelangrijk; het creëert ruimte om beheer van gebouwen verder te optimaliseren.

 • ANSUL
 • ANSUL
 •  Overgemeenten
 • Logo
 • Burger King
 • Vitens
 • Renewi
 • Robert
 • Royal
 • ANSUL
 • één dashboard voor alle gebouwgebonden beheerstaken.
 • documentenbeheer via de app. Beheerstaak, foto document en klaar!
 • planning leveranciers en medewerkers op ieder moment inzichtelijk.  
 • risicobeheersmaatregelen geborgd (brandveiligheid, legionella en scios).
 • storingen en afwijkingen registreren, opvolgen en analyseren.

 

nodig mij uit voor een online sessie

 

Drie basisfunctionaliteiten

 

De basisfunctionaliteiten van de software bestaan uit:

 • borging van de voor u belangrijke onderhoudsprocessen in één dashboard.
 • melden, opvolgen en analyseren van afwijkingen, storingen en verzoeken.
 • documentbeheer vanuit één centrale database.

 

ik ontvang graag een voorbeeldstructuur gebouwbeheer 

 

De verschillende modules

Gebouw & Techniek

Onderhoud aan gebouw en installaties om de kans op uitval te beperken.

Storingen en afwijkingen melden en analyseren om processen te optimaliseren.

Beperking van de kans op schade aan installaties en bedrijfsmiddelen.

 

Veiligheid & Kwaliteit

Mens en kapitaal beter beschermd door borging van beheersmaatregelen die risico's verlagen.

Bewijslast kunnen leveren om de kans op aansprakelijkheid te beperken.

Onderbouwing van kwaliteitsimago.

 

Contractbeheer

Monitoring van expiratiedata contracten.

Beoordeel de prestaties van leveranciers (tijdigheid en storingen).

Slim documentenbeheer om eenvoudig en zonder verspilling leverancierdocumenten terug te vinden.

 

behoefte aan andere modules?