Monitor je RI&E in één dashboard

Van ééndagsvlieg naar een duurzaam en gedragen invulling van gezondheid en veiligheid.

Contact of plan een online demo in.

BORGT ACTIEPUNTEN EN GAAT VERDER....

 

Het grote dilemma met risico inventarisatie en evaluaties (RI&E's) is de borging van de actiepunten in het plan van aanpak. Gedurende de inventarisatie is het belang van gezondheid en veiligheid duidelijk, staan de neuzen dezelfde kant op en worden er plannen gemaakt. Het plan van aanpak dat gevormd is uit de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt uitgerold.
 
Maar dan........ wat is de status van de actiepunten? Hoe meten we het effect van de maatregelen in het plan van aanpak? Hoe maken we het op een duurzame wijze onderdeel van het primaire proces?
 
 

 HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

 

  • maak een keuze uit de gewenste structuur (Arbo Informatieblad/Catalogus)
  • de bevinding (incl. foto's) wordt met een app vastgelegd en geclassificeerd 
  • aan de bevinding wordt een actiepunt gekoppeld voorzien van een actiehouder en datum
  • blijf ook na de RI&E met de app de status van risicobeheersing meten, analyseren en volgen

 

Monitoring vindt plaats vanuit dashboards die voor iedereen (inclusief OR/directie en management) en op persoonlijk niveau zijn in te richten.

 

 

 

Veiligheidstoepassingen

 

Voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk, waarbij een risicogerichte aanpak de (echte) basis van veiligheid en gezondheid vormt. Iedere organisatie is daarbij uniek, heeft te maken met specifieke risico's die ook nog eens dynamisch van karakter kunnen zijn.
 
Je kunt daarom binnen onze software kiezen voor een aantal veiligheidsmodules, die je zelf aan kunt passen en uit kunt breiden. Vanuit bijvoorbeeld de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) kun je makkelijk een import draaien van je huidige structuur en beginnen met het monitoren en borgen van jouw veiligheidsprocessen. Direct en zichtbaar resultaat van de veiligheidsinspanningen van jou en je organisatie.  
 
 
 
Borg je processen - borg en monitor je (terugkerende) actiepunten samen met je collega's vanuit  één dashboard
 
 
 
Documentenbeheer - koppel alle relevante documenten als bewijslast aan de actiepunten en vind ze eenvoudig terug
 
 
 
Meld en analyseer - geef continuïteit aan de RI&E en gebruik de meldingenapp om risico's te blijven inventariseren, beoordelen en opvolgen
 
 

 

Inrichting en beheer software

 

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dient de inrichting en het beheer van de software zich aan. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs helemaal vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de veiligheidsprocessen beter te monitoren er niet minder om wordt.
 
Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare structuren (modules) binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én in het dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.
 
We maken graag de vertaling van jouw behoeften naar een concrete invulling. Plan eenvoudig een telefonische afspraak in met een van onze consultants.
 
 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport