ISO 9001

Van ééndagsvlieg naar een duurzaam en gedragen invulling van je kwaliteitsmanagementsysteem.

Contact of plan een online kennismaking in

ISO 9001 in verschillende branches

ISO 9001 is van toepassing op alle branches. De ISO 9001 gaat niet over één branche specifiek. Toch zijn er wel verschillen per branche. Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om kwaliteit, maar ook veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem van FPSupport is door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

Wat is ISO 9001?

 

ISO 9001 is de mondiale norm voor kwaliteitsmanagement met meer dan 1.1 miljoen gecertificeerde bedrijven. Met de ISO 9001 toon je aan dat je consequent diensten en producten kan leveren die voldoen aan de eisen en wensen van je stakeholders en klanten. Door middel van een risicomanagementsysteem breng je de kansen en risico's in kaart. Door processen te continu te stroomlijnen zorg je dat je bedrijfsprocessen efficiénter worden ingericht. Dit zorgt niet alleen dat je compliant bent aan wet- en regelgeving, maar ook meer efficiéntie en een hogere klanttevredenheid. 

 

ISO 9001:2015

 

Eind 2015 is er een herziening van de ISO 9001 norm is uitgekomen: de ISO 9001:2015. Bij de ISO 9001 ligt de nadruk vooral op procesbeschrijvingen. In de nieuwe norm ligt de nadruk voornamelijk op de context die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Een handboek is niet langer verplicht. Een kwaliteitsmanagementsysteem wordt wel verplicht gesteld. Een kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor structuur, grip op de bedrijfsvoering door monitoring en borging en duurzame invulling door de continuiteit te waarborgen. Dit kan in onze software gemakkelijk door middel van de PDCA-cyclus. Zo zorg je ervoor dat je gericht je kwaliteitsdoelen behaalt.

 

De voordelen van een ISO 9001 norm

Zie hiernaast de voordelen van het ISO 9001 certificaat.

Voordelen-iso-9001-hls

 

 

Eisen voor ISO 9001 certificering

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer: Wat betekent ISO 9001 certificering voor mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? Hieronder worden een aantal belangrijke eisen toegelicht:

  • Het vaststellen van de kwaliteitseisen aan je producten of diensten;
  • Goede communicatie met je klanten, bijvoorbeeld goed inventariseren wat de wensen en verwachtingen van je klant zijn;
  • Vind binnen jouw organisatie een ontwerp- en/of ontwikkelproces plaats? Dan is het belangrijk dat je regelmatig beoordeelt of je nog voldoet aan de (vooraf) gestelde criteria;
  • Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten.

Verder op deze pagina komen eisen zoals het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

"MELD KWALITEITSAFWIJKINGEN, RISICO'S EN (BIJNA) INCIDENTEN)"

Incidenten melden is cruciaal om veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het biedt een basis om veiligheidsprocessen te verbeteren (PDCA) en de kans op een bedrijfsongeval te verkleinen.
 
 
  • Maak digitaal en met foto's een melding van een kwaliteitsafwijking, onveilige situatie of bijna incident.
  • Classificeer de melding op onderwerp en impactniveau
  • Analyseer periodiek welke kwaliteitsafwijkingen , risico's en bijna incidenten aandacht verdienen
  • Koppel een melding aan een beheersmaatregel en borg deze in het dashboard

 

 
cloud-service-fps

ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement is in ieders belang en de basis ligt in het melden van kwaliteitsafwijkingen, risico's en (bijna) incidenten. Je wilt daarbij kwaliteitsafwijkingen, (bijna) incidenten of een bedrijfsongeval simpelweg voorkomen. Door incidenten te melden krijg je via de app meer inzicht in de risico's en de kansen op de werkvloer, maar de app ondersteunt je ook bij het borgen van de opvolging van de actiepunten. Deze gestructureerde benadering draagt ook bij aan het overleggen van bewijslast. Zo toon je aan dat je voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook dat je voldoet aan de eisen en wensen van je klanten en stakeholders. Kortom, middels risicomanagement speel je in op kansen en bedreigingen. Daarnaast zorg je door goede borging en monitoring voor een duurzame invullen van continue verbetering van de organisatie (PDCA) 

 
 
Borg je processen - borg en monitor terugkerende taken met een overzicht in één dashboard
 
 
 
Documentenbeheer - Makkelijk inzicht in al je documenten en bewijslast geborgd
 
 
 
Meld en analyseer - Meld eenvoudig kwaliteitsrisico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen
 
 

 

Graag komen we met je in contact om de mogelijkheden van FPSupport te bespreken. Plan hieronder eenvoudig een telefonische afspraak in met een van onze experts.
Contact of plan een online kennismaking in