Borg veilige zorg

Het beheer van brandveiligheid, legionella en voedselveiligheid in één digitaal dashboard. Op ieder moment en op iedere locatie "in control".

Waarom borging in software?

Veel en verschillende beheersmaatregelen voor brandveiligheid, legionella en voedselveiligheid kunnen niet zonder een gestructureerde en digitale aanpak. Een beperkte interne capaciteit, regeldruk en een web met verschillende betrokkenen (medewerkers, leveranciers, partners, adviseurs) vragen om efficiëntie in het bereiken van veiligheidsdoelen. Onze software biedt u grip op veiligheid.

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

Alle terugkerende (brand)veiligheidsmaatregelen worden per discipline en betrokkene ingepland en gemonitord in één centraal dashboard. De App geeft een actueel inzicht in de status van alle veiligheidsmaatregelen en deze worden na afronding automatisch opnieuw ingepland. Veiligheidsafwijkingen kunnen eenvoudig worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd. Alle gekoppelde veiligheidsdocumenten vindt u terug in het documentencentrum en zijn overdraagbaar aan auditerende instanties of bevoegd gezag.  

 

Staat een veiligheidsonderwerp er niet bij? Geen probleem, deze is in een handomdraai aan te maken!

In control over brandveiligheid?

Wat is het aanbod?

Primair de software om u te ondersteunen in het beheer van al uw (brand)veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard:

 

  • Beheerstaken (alle afgesproken en geplande veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard)
  • Meldingen (veiligheidsafwijkingen of -aanbevelingen)
  • Documentenbeheer (eenvoudig terugvinden van veiligheidsdocumenten)

 

Vanzelfsprekend helpen wij u met de inrichting van de software. Ook hier geldt dat de werkwijze doelgericht en pragmatisch is, waardoor de inrichting- en beheerskosten overzichtelijk zijn.

Behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een veiligheidsvraagstuk? Wij helpen u graag door u te koppelen aan ons uitgebreide netwerk van veiligheidspartners.

App's voor legionella en voedselveiligheid.

 

Het beheer van legionella en voedselveiligheid (HACCP) vraagt om een specifieke aanpak.

Wij hebben de krachten gebundeld met een tweetal partners die de best verkrijgbare technologische oplossing bieden om deze veiligheidsonderwerpen te beheren. Alle onderwerpen (inclusief brandveiligheid) in één dashboard beheren blijft daarbij het uitgangspunt. 

  • gespecialiseerde App's per veiligheidsonderwerp maken het dagelijks beheer eenvoudig.
  • de voortgang van alle terugkerende beheerstaken per veiligheidsonderwerp in één dashboard.
  • alle veiligheidsafwijkingen centraal gemeld, waarbij ook de opvolging is geborgd.
  • voldoe aantoonbaar aan alle geldende normen. 

 

Vaak heeft u al ondersteuning van een adviesbureau. Geen probleem, ook zij kunnen gebruik maken van onze oplossingen.

ReceptorApp legionelladossier

Hoe werkt de implementatie?

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

 

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start.

 

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software draagt bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk.

Inhoudelijk ondersteuning.

In sommige situaties heeft u behoefte aan inhoudelijke ondersteuning binnen de onderwerpen gebouw en veiligheid. In die situatie zetten wij met plezier ons netwerk vrijblijvend in.