Meldingen app

Beheer van gebouw en veiligheid optimaliseren
door storingen, verzoeken en afwijkingen.

Waarom een
meldingen app

Ten eerste omdat het bijzonder makkelijk is. Het beheer van gebouwen en veiligheid kan nog zo goed zijn ingericht, er komen altijd afwijkingen en storingen voor. De App helpt met het verlagen van de drempel om deze te melden. Door periodieke analyses weet u exact welke processen kunnen worden verbeterd en zo bijvoorbeeld een impuls kunnen geven aan de veiligheid of verlaging van de kosten.

app-phone-meldingen

 

 

Kwaliteit
registreer in een app alle kwaliteitsafwijkingen en zorg voor adequate opvolging.

Keuringen
borg keuringen aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, installaties en machines

RI&E
leg bevindingen van de RI&E vast en borg de actiepunten binnen dezelfde omgeving.

 

SCL
in één dashboard overzicht van het plan van aanpak, gekoppelde documenten en status van veiligheidsprocessen.

VCA
aantoonbaar alle VCA beheersmaatregelen in één module.

Incidentmeldingen
meld eenvoudig in de app (ook onderaannemers) risico's, bijna ongevallen en ongevallen.

 

 

 

SCL
in één dashboard overzicht van het plan van aanpak, gekoppelde documenten en status van veiligheidsprocessen.

VCA
aantoonbaar alle VCA beheersmaatregelen in één module.

Incidentmeldingen
meld eenvoudig in de app (ook onderaannemers) risico's, bijna ongevallen en ongevallen.

 

Kwaliteit
registreer in een app alle kwaliteitsafwijkingen en zorg voor adequate opvolging.

Keuringen
borg keuringen aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, installaties en machines

RI&E
leg bevindingen van de RI&E vast en borg de actiepunten binnen dezelfde omgeving.

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport