Functioneel FMIS

 “Eindelijk, alle technische-, facilitaire-, en veiligheidsprocessen overzichtelijk in één FMIS dashboard. Wij zijn op een praktische- en kostenverantwoorde wijze compliant en In Control over onze kritieke processen”.

FMIS aanvragen Hoe werkt het? (video)

 FMIS volledig afgestemd op uw organisatie. U betaalt alleen voor het gebruik! Per maand opzegbaar.

fpsupport

In control met een Facilitair Management Informatie Systeem


Deze FMIS-applicatie ondersteunt u in het borgen van technische-, facilitaire-, en veiligheidsbeheerstaken. Efficiëntie en kostenbewustzijn zijn topics in veel organisaties in een wereld waarin compliance een steeds belangrijkere rol inneemt. De basis is het waarborgen van de veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers en het behalen van de gestelde organisatiedoelen. Het monitoren van de beheerstaken dient zo eenvoudig mogelijk plaats te vinden, zodat uw organisatie zich kan richten op haar kernactiviteiten. De FMIS-applicatie van FPSupport ondersteunt u in het "In control" zijn van uw kritieke processen.

Verschillende bedrijven gingen u voor en zijn in control door FMIS

 

Zorg dat uw bedrijf ook profiteert van de voordelen van het FMIS-systeem van FPsupport. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

FMIS aanvragen

Waarom deze FMIS-applicatie


Beheersbaarheid van kritieke processen op hoofdlijnen is het uitgangspunt. Door de overzichtelijke en eenvoudige opzet is gebruik van de applicatie op verschillende niveaus mogelijk en bent u beter in staat om de procesverantwoordelijkheid te beleggen daar waar deze behoort.

Als professional binnen uw vakgebied vertaalt u beleid door naar concrete beheerstaken voor uzelf, uw collega’s en uw leveranciers. U monitort (gezamenlijk) de voortgang en rapporteert op een eenvoudige wijze aan alle voor u belangrijke stakeholders (bevoegd gezag, auditoren, directie, etc.). Draagvlak is daarbij de basis en realiseerbaar door de eenvoud en toegankelijkheid van de applicatie.

Door een intelligente structuur is de applicatie binnen een dag inzetbaar. U bespaart hiermee aanzienlijk op de inrichtingskosten (consultancy) en past de structuur zelf eenvoudig aan indien u dit wenst.

 

De 3, 2, 1 aanpak en de proefperiode voor het FMIS systeem

 


 

De keuze voor de juiste FMIS applicatie is niet eenvoudig. De toegevoegde waarde voor uw organisatie wordt pas echt zichtbaar na ingebruikname van de applicatie. Om dit in een vroeg stadium voor u mogelijk te maken heeft FPSupport de 3,2,1 aanpak ontwikkeld.

 

De voor u drie belangrijkste processen worden op hoofdlijnen uitgezet in een modulestructuur.
Uw tijdsinspanning bedraagt 3 uur.

 

Vanuit een template worden de werknemers, leveranciers en locaties geïmporteerd in de module.
Uw tijdsinspanning bedraagt 2 uur.

 

De modulestructuur wordt voor u geïmporteerd en u ontvangt een gebruikersinstructie.
Uw tijdsinspanning bedraagt 1 uur.

FPSupport ondersteunt u in alle drie de fases. In de proefperiode beoordeelt u of de beoogde doelen in het gebruik van de applicatie worden behaald. Tijdens en na de proefperiode wordt u door ons ondersteund bij de inrichting van de overige processen.

Interesse in het FMIS-systeem van FPsupport en onze 3,2,1 aanpak? Wij dagen u uit een bod te doen op de inrichting van de applicatie en drie maanden gebruik! Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

FMIS software voor technisch beheer

Binnen het technisch beheer van uw organisatie zijn er veel verschillende beheerstaken en processen die dienen te worden gemonitord. Deze beheerstaken worden uitgevoerd door leveranciers, collega’s of bijvoorbeeld externe adviseurs. Een technische professional is dus als snel de schakel tussen de organisatie en diverse belanghebbende. Het behouden van het overzicht op een diversiteit aan processen en documenten wordt dan al snel een hele uitdaging. De FMIS applicatie van FPSupport helpt u daarbij.

Een FMIS applicatie voor technisch beheer geeft u inzicht in de actuele onderhoudsstatus van uw gebouw en installatie. Alle onderhoudsonderwerpen worden overzichtelijk in één dashboard en per locatie weergegeven. Diverse rapportagemogelijkheden kunnen met een druk op de knop belangrijke informatie over de openstaande en uitgevoerde technische beheerstaken leveren. Aan iedere afgeronde beheerstaak hangt tevens het bijbehorende document. Met de FMIS applicatie van FPSupport toont u eenvoudig aan dat u in control bent over de beheerstaken binnen het technisch beheer.

FMIS SOFTWARE VOOR FACILITAIR BEHEER

 

Facilitair beheer kan zeer divers van aard zijn. Vaak wordt het omschreven als “het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie”. In de praktijk is een facilitair beheerder ook verantwoordelijk voor veiligheidsbeheer en aspecten die te maken hebben met technisch beheer. De facilitair beheerder is dan al snel de schakel tussen de organisatie, verschillende leveranciers en collega's die verantwoordelijk zijn voor diverse beheerstaken. Het behouden van het overzicht en bewaken van compliance wordt dan al snel een intensieve en ingewikkelde taak. De FMIS applicatie van FPSupport helpt u hierbij.

Het FMIS zorgt ervoor dat u eenvoudiger in control bent over uw facilitair beheer. Door heldere rapportages en meldingen monitort u in één dashboard de status van de diverse beheerstaken. Verschillende rapportagemogelijkheden bieden u bewijslast zodat u compliant bent.

FMIS SOFTWARE VOOR VEILIGHEIDSBEHEER

Veiligheidsbeheer garandeert een veilige en een gezonde (werk)omgeving. Veiligheid is een prachtig vakgebied, maar zorgt tegelijkertijd voor veel verantwoordelijkheid. Als veiligheidsprofessional heeft u alle beheerstaken vastgelegd. Hier gaat een zorgvuldige inventarisatie, analyse en plan van aanpak aan vooraf. Goede monitoring van de diverse veiligheidsbeheerstaken blijkt in veel gevallen een uitdaging. De FMIS applicatie helpt u met haar veiligheidsmodules bij het managen van de diverse processen binnen het veiligheidsbeheer.

Met een FMIS applicatie behoudt u de volledige controle over al uw veiligheidsbeheerstaken. De opzet van de applicatie gaat uit van tijdigheid en bewijslast als belangrijke pijlers voor de compliance van uw organisatie.

FMIS leverancier Facility Process Support

Facility Process Support, of FPSupport, is FMIS leverancier voor diverse beheerstaken en vakgebieden. Wij leveren FMIS software ten behoeve van technisch beheer, veiligheidsbeheer, facilitair beheer en diverse andere beheerstaken. Wanneer compliance en "in control" zijn op een eenvoudige wijze belangrijk is voor uw organisatie, dan biedt de FMIS applicatie van FPSupport uitkomst. De software is eenvoudig in te richten en u heeft direct een overzicht van de openstaande beheerstaken en relevante documenten. FMIS kan worden ingezet in elke branche; zorg, onderwijs, industrie en vele anderen.