Grip op veiligheid

Software voor grip op arbo-veiligheid, veiligheidsmiddelen en -procedures.

Monitor middelen, trainingen en procedures

...... en alles vanuit één dashboard. Een utopie? Zeker niet, want ieder denkbaar veiligheidsproces is in de software onder te brengen. Dé ondersteunende tool in het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en risicogestuurde veiligheid. Veel belangrijker nog: de software slaat een brug tussen het beleid en de organisatie en maakt veiligheid toegankelijk voor iedereen.

                

Hoe werkt het in de praktijk?

Eenvoudig. Alles is erop gericht om het beheer van de processen binnen de software met een minimale inspanning mogelijk te maken:

  • terugkerende veiligheidstaken worden afgemeld in een app, inclusief een mailnotificatie als een taak verloopt
  • veiligheidsmeldingen dragen naast het verkrijgen van inzicht in risico's ook bij aan veiligheidsbewustzijn (feedback loop)
  • nooit meer zoeken naar wettelijke documenten. Deze zijn gekoppeld aan de taak of de melding
SSBU           ANSUL         Vitens                Royal                

Veiligheidstoepassingen

 

Voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk, waarbij een risicogerichte aanpak de (echte) basis van veiligheid vormt. Iedere organisatie is daarbij uniek, heeft te maken met specifieke risico's die ook nog eens dynamisch van karaker kunnen zijn. Je kunt daarom binnen onze software kiezen voor een aantal veiligheidsmodules, die je zelf aan kunt passen en uit kunt breiden. Vanuit bijvoorbeeld de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) kun je makkelijk een import draaien en beginnen met monitoren en borgen van jouw veiligheidsprocessen. Direct en zichtbaar resultaat van de veiligheidsinspanningen van jou en je organisatie. Wij bieden daarom ook de combinatie met het beheer van kwaliteit, zodat je alles vanuit één dashboard eenvoudig kunt beheren. 

                                

Inrichting en beheer software

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.

 

contact of plan een online kennismaking in