Nieuws en Blogs KAM

Vind hier het laatste nieuws met betrekking op KAM / HSE, borging en monitoring van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid.

FMIS en BRZO binnen een transportbedrijf

Door Marcel van Schooneveld

 

Het effectief laten verankeren van FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) door Marcel van Schooneveld,  Adviseur FPSupport.  

Uitbreiding van activiteiten

Een prachtig transportbedrijf in het Limburgse land heeft de stap gezet naar transport en opslag van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf ademt een familiaire sfeer uit. De eigenaar is 27 jaar geleden achter het stuur gekropen en heeft nu een middelgroot succesvol transportbedrijf.Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen moet leiden tot een verdere groei. Maar ja, …….de BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen)  en andere wet- en regelgeving binnen dit kader, zorgen voor veel afleiding. Waarom al die maatregelen? “De bevlogenheid van de mensen op de werkvloer”, dat moet toch zorgen voor voldoende veiligheid!Ja….., naar mijn inzicht is dit ook de basis voor veiligheid. Zonder te vervallen in vanzelfsprekendheden zoals “meten is weten en daarom is het belangrijk”, is er in samenwerking met een erkend adviesbureau, een traject gestart om de ondernemer gewoon te kunnen laten ondernemen, waarbij hij toch compliant is.

Van abstracte wetten naar heldere beheerstaken

Het adviesbureau heeft de brei aan regels ingedikt tot concrete beheerstaken. Deze beheerstaken goed integreren in bestaande processen en denken van mensen, is vaak het struikelpunt. Dit omdat de beheerstaken op het snijvlak techniek en facilitair liggen en allerlei bestaande processen, systemen en gewoonten vaak doorkruizen.Eén centrale FMIS applicatie helpt en kan worden ingezet alsonderhoudsbeheerssysteem (OBS) ofveiligheidsbeheerssysteem (VBS). Je verliezen in de mogelijkheden van een applicatie gebeurt echter te vaak. Te veel, te uitgebreid, te gedetailleerd leidt vaak tot een worsteling die op (korte) termijn  al leidt tot frustratie en het niet behalen van de beoogde doelen.

Start vanuit de mensen en stel niet de (FMIS) applicatie centraal!

Na een korte introductie van de werking van de applicatie , zijn de betrokken medewerkers in Excel (lekker vertrouwd) begonnen met het maken van “hun” structuur. Mijn rol? Vragen stellen en zaken ter discussie stellen. Gekreun, discussies, koffiepauzes en rondjes wandelen, leiden na al drie uur tot een werkbare structuur voor iedere betrokkene. Met voldoening en enige verbazing keken de betrokkenen na de sessie elkaar aan; “het is gelukt”.Zelf aan de knoppen zitten was het credo voor het middaggedeelte. De ontwikkelde structuur werd met enige aarzeling door de betrokkene zelf ingebracht in de applicatie. Mijn rol? “Lay back” en laten gebeuren. Na 45 minuten waren de betrokkenen elkaar aan het helpen werd er steeds minder een beroep gedaan op mijn expertise. Sterker nog; nog eens 45 minuten verder en de eerste non-verbale signalen dat men het zelf wel kon, begonnen zich aan te dienen. Na een korte evaluatie, heb ik het bedrijf verlaten en afgesproken binnen een aantal maanden een evaluatie in te plannen.Deze casus staat niet op zichzelf. Jezelf verliezen in details of de mogelijkheden van een applicatie, zonder aansluiting te zoeken bij de realiteit en de mensen die het moeten doen komt vaak voor.

Effectief FMIS inzetten voor uw organisatie

De casus bij dit transportbedrijf staat niet op zichzelf. Het invullen van compliance vraagt om meer dan een functionele FMIS applicatie.  Draagvlak is daarbij de basis. Heeft u uitdagingen ten aanzien van compliance of overweegt u automatisering van uw technische-, facilitaire- of veiligheidsbeheerstaken, neem contact met mij op en ik deel graag mijn ervaringen met u via +31683531087 of via het online contactformulier.

terug naar pagina