RI&E software

Van ééndagsvlieg naar een duurzaam en gedragen invulling van gezondheid en veiligheid.

Monitor de evaluatie en ontvang input.

 

Primair meer veiligheid door een eenvoudige en doeltreffende vorm van monitoring van beheerstaken uit het plan van aanpak (PvA). Het geeft invulling aan de ambitie en wettelijke plicht om risico's regelmatig te inventariseren en te evalueren.

Bewijslast van opvolging van beheerstaken en meldingen wordt eenvoudig geleverd voor onder andere bevoegd gezag, auditerende instanties, ondernemingsraad en directie.

 

Interesse gewekt?

 

Neem vrijblijvend contact met ons op: 0320-320052 of [email protected].

Afbeelding PDCA
 
  • ANSUL
  • ANSUL
  •  Overgemeenten
  • Logo
  • Burger King
  • Vitens
  • Renewi
  • Robert
  • Royal
  • ANSUL

 Rie dashboard

Hoe werkt de RI&E software?

Vanuit een basisstructuur activeer je (alleen) de relevante beheerstaken uit het PvA. Dit is een combinatie van eenmalige en terugkerende beheerstaken. Hiermee borg je per onderdeel en per locatie de uitvoering van alle beheerstaken uit het PvA in één dashboard.

Dit dashboard is in te stellen op onderwerp-, locatie- en gebruikersniveau. Een notificatie per mail ondersteunt de betrokkenen bij de uitvoering en realisatie van de beheerstaak. 

Een beheerstaak is met twee klikken af te ronden, zodat de inspanning tot een minimum wordt beperkt (zie ook onze App).

HOE EN WAAR VIND IK MIJN DOCUMENTEN TERUG?

Alle RI&E documenten worden ondergebracht in het DMS (soort van digitaal logboek). Dit DMS kan per locatie worden ingericht, waarbij documenten worden voorzien van specifieke kenmerken, zodat zij eenvoudig met behulp van de dynamische zoekfunctie zijn terug te vinden. 

ZIJN ER MEERDERE GEBRUIKERSPROFIELEN AAN TE MAKEN?

Zeker. Zo kun je bijvoorbeeld een rechtenprofiel aanmaken voor de arbo-deskundige, preventiemedewerker, locatieverantwoordelijke ondernemingsraad of directie. In een rechtenprofiel regel je de toegang tot de modules en de bewerkmogelijkheden. Je hebt per gebruiker de mogelijkheid om locaties toe te wijzen, zodat in combinatie met het rechtenprofiel alleen de relevante informatie wordt getoond.

WAT BETEKENT HET VOOR MIJN HUIDIGE RI&E AANPAK?

Veel kan bij het oude blijven. De RI&E software biedt je meer dynamiek in de beoordeling en de evaluatie van risico's. Zo worden tussentijdse veiligheidsmeldingen (zie ook onze App)  centraal geregistreerd en vormen deze een periodiek assessment van de risico’s, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Dynamisch betekent ook dat u in overleg met uw RI&E adviseur de aanpak van veiligheid aanpast naar bijvoorbeeld een analyse van de meldingen. Eenvoud slaat de klok, waarbij binnen een werkdag de RI&E software gebruiksklaar is.

Interesse?

Vul in het contactformulier uw gegevens in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op. U kunt ons op ook werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via 0320-320052.